.

В.В. Чугунов

Навчальний посібник – 360 с.

ISBN 978-617-7937-39-4

Навчальний посібник присвячено діагностиці в психотерапії (як загальній [психо]діагностиці, так і спеціальним діагностичним способам) і психотерапевтичному діагнозу (особливостям його логіки й семіотики, параметрам алгоритмізації й структурування, правилам формулювання та дизайну).

Видання адресується лікарям, перш за все психотерапевтам, психіатрам і представникам суміжних дисциплін, а також фахівцям в галузі [клінічної та нейро-] психології, психофізіології, історії [медицини], соціології, філософії, наукознавства, культурології і педагогіки.

ЗМІСТ

Частина I. Дискурсивно-методологічні, клініко-діагностичні та дисциплінарно-ідентифікаційні особливості психотерапії

Розділ 1. Дискурсивні й контекстові особливості психотерапії

1.1. Особливості психо[терапевт]ичного дискурсу: аргументи й апеляції, тематика й проблематика, порушення й розриви

1.2. Протокольна мова психотерапії

1.3. Соціально-філософські, методологічні та інші запозичення психотерапії

1.4. Етно-культуральна диференціація психотерапії

Розділ 2. Клініко-діагностичні особливості психотерапії

2.1. Характеристика [сфери] пато-нозологічної компетенції (клініки) психотерапії

2.2. Поняття пато-нозологічної конгруентності та критерії вибору методів і методик психотерапії

Розділ 3. Дисциплінарно-ідентифікаційні особливості психотерапії

3.1. Дисциплінарні варіації психотерапії

3.2. Концептуальний базис психотерапії

3.3. Основні психотерапевтичні парадигми

3.4. Кардинальні позиції аутодисциплінарно-ідентифікаційної (інтрадисциплінарної) концепції психотерапії

Частина II. Клініко-психофеноменологічний метод

Розділ 4. Клініко-психофеноменологічний метод

Частина III. Складові [частини] психотерапевтичного діагнозу

Розділ 5. Клініко-діагностична складова (I частина) психотерапевтичного діагнозу

5.1. Клініко-психопатологічна феноменологія синдромологія per se

5.1.1. Астенічний синдром

5.1.2. Депресивний синдром

5.1.3. Іпохондричний синдром

5.1.4. Істероформний синдром

5.1.5. Обсесивно-компульсивний синдром

5.1.6. [Обсесивно-]фобічний синдром

5.1.7. Панічний синдром

5.1.8. Психастенічний синдром

5.1.9. Психовегетативний синдром

5.1.10. Соматоформні синдроми

5.2. Клініко-психопатологічна феноменологія sub specie психотерапії

5.3. Систематизація клініко-психопатологічної феноменології /синдромології

Розділ 6. Психотехнічна складова (II частина) психотерапевтичного діагнозу

6.1. Клініко-експериментальний базис психотерапевтичного діагнозу

6.2. «Нормальна» психотерапевтична феноменологія (класична психофеноменологія)

6.3. Клінічні психотерапевтичні ефект-синдроми та їхні корелят-механізми (корелят-патерни)

Розділ 7. Фармакотерапевтична складова (III частина) психотерапевтичного діагнозу

7.1. Поняття «фармакологічного фону»

7.2. Терапевтичний і спеціальний фармакологічний фон

Розділ 8. Прогностична складова (IV частина) психотерапевтичного діагнозу

8.1. Синдромогенез, синдромокінез і синдромотаксис у сфері компетенції психотерапії: метасиндроми

8.2. Типологія метасиндромів

Частина IV. Логіка, семіотика й алгоритм діагнозу в психотерапії

Розділ 9. Загальна [психо]діагностика і спеціальні діагностичні прийоми

Розділ 10. Логіка, семіотика й алгоритм діагнозу в психотерапії. Основні положення

Рекомендована література (213)

Контрольні питання (214)

Розділ 11. Правила формулювання й дизайн

психотерапевтичного діагнозу (215)

Рекомендована література (219)

Контрольні питання (220)

Частина V. Діагностичний апарат (прийоми й системи) методів і методик психотерапії

Розділ 12. Класифікація методів і методик психотерапії

Розділ 13. Феноменологічний арсенал, понятійно-концептуальна платформа та персонологія в уявленнях методів і методик психотерапії

Розділ 14. Діагностичний апарат (прийоми й системи) методів і методик психотерапії)

Закінчення. Психотерапія між сповіддю і риторикою в контексті діагностики

рубрика: Медичні науки