.

Знаменська Т. К., Антипкін Ю. Г., Аряєв М. Л., Пасєчнікова Н. В., Абатуров О. Є., Батман Ю. А., Бекетова Г. В., Бойченко А. Д., Воробйова О. В., Годованець Ю. Д., Гончарь М. О., Горбатюк О. М., Добрянський Д. О., Знаменська М. А., Кісельова М. М., Клименко Т. М., Ковальова О. М., Коржинський Ю. С., Кузнецов І. Е., Куріліна Т. В., Лук’янова І. С., Мавропуло Т. К., Македонський І. О., Марушко Р. В., Марушко Ю. В., Нікуліна Л. І., Павлишин Г. А., Пащенко Ю. В., Похилько В. І., Редько І. І., Ріга О. О., Слабкий Г. О., Тарасюк Б. А., Федосюк Р. М., Яблонь О. С., Бондаренко Н. Ю., Горячева І. П., Дудіна О. О., Кацан С. В., Кондратова І. Ю., Медведенко Г. Ф., Михайлець Л. П., Чернявська Ю. І.

Підручник – 408 с.

ISBN 978-617-7937-00-4

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженості. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України. Усі викладені матеріали пройшли етап незалежного рецензування.

Для лікарів-неонатологів, педіатрів, студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, лікарів суміжних спеціальностей різних рівнів підготовки, які надають медичну допомогу новонародженим дітям.

ЗМІСТ

Розділ 1 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НОВОНАРОДЖЕНИМ ТА БІОЕТИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ НЕОНАТОЛОГА

Розділ 2 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ОСНОВИ РОБОТИ НЕОНАТОЛОГА

2.1. Нормативно-правові засади служби охорони здоров’я матері та дитини

2.2. Показники перинатального періоду

2.3. Динаміка здоров’я потомства, що народилося в Україні у 2000–2018 рр.

Розділ 3 ПЕРИНАТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ ПЛОДА

Розділ 4 ЗДОРОВА НОВОНАРОДЖЕНА ДИТИНА

Розділ 5 ПІДТРИМКА ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ

Розділ 6 ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖЕНІ ДІТИ. МЕТОД «МАТИ-КЕНГУРУ»

Розділ 7 ДІТИ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО РОЗВИТКУ

Розділ 8 НОВОНАРОДЖЕНІ, ЯКІ РОЗВИВАЛИСЯ ЗА УМОВ БАГАТОПЛІДНОЇ ВАГІТНОСТІ

Розділ 9 ПЕРЕНОШЕНІ НОВОНАРОДЖЕНІ

Розділ 10 ЗАХВОРЮВАННЯ ШКІРИ, ПІДШКІРНОЇ ЖИРОВОЇ КЛІТКОВИНИ, ПУПОВИННОГО ЗАЛИШКУ ТА ПУПКОВОЇ РАНКИ

Розділ 11 ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ

11.1. Парентеральне харчування новонароджених

11.2. Ентеральне харчування недоношених новонароджених

11.3. Непереносимість харчування (харчова інтолерантність) у недоношених новонароджених дітей

Розділ 12 ХІРУРГІЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ

12.1. Загальна клінічна симптоматика хірургічної патології у новонароджених

12.2. Ведення новонароджених з природженими вадами розвитку щелепно-лицьової ділянки, верхніх дихальних шляхів і трахеї

12.3. Природжені вади розвитку легень

12.4. Атрезія стравоходу

12.5. Природжена трахеостравохідна нориця

12.6. Природжені вади розвитку шлунка

12.7. Природжена кишкова непрохідність

12.8. Атрезія клубової кишки

12.9. Меконіальна кишкова непрохідність (меконіальний ілеус)

12.10. Хвороба Гіршпрунга

12.11. Атрезія ануса і прямої кишки

12.12. Порушення ротації кишечника (мальротація)

12.13. Природжені діафрагмальні грижі й евентрація діафрагми

12.14. Грижі пупкового канатика (омфалоцеле)

12.15. Гастрошизис

12.16. Атрезія жовчних проток

12.17. Крижово-куприкова тератома

12.18. Защемлені пахові грижі

12.19. Окремі гнійно-запальні захворювання новонароджених

12.20. Перфоративний перитоніт новонароджених

12.21. Спонтанна кишкова перфорація

12.22. Синдром короткої кишки. Синдром кишкової недостатності

12.23. Стандартизовані протоколи для відновлення ентерального харчування після операції

Розділ 13 НЕКРОТИЗУЮЧИЙ ЕНТЕРОКОЛІТ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Розділ 14 ПЕРИНАТАЛЬНІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

14.1. Неврологічний огляд новонародженого

14.2. Гіпоксичні ураження центральної нервової системи

14.3. Травматичні ушкодження нервової системи

рубрика: Медичні науки