.

Знаменська Т. К., Антипкін Ю. Г., Аряєв М. Л., Пасєчнікова Н. В., Абатуров О. Є., Батман Ю. А., Бекетова Г. В., Бойченко А. Д., Воробйова О. В., Годованець Ю. Д., Гончарь М. О., Горбатюк О. М., Добрянський Д. О., Знаменська М. А., Кісельова М. М., Клименко Т. М., Ковальова О. М., Коржинський Ю. С., Кузнецов І. Е., Куріліна Т. В., Лук’янова І. С., Мавропуло Т. К., Македонський І. О., Марушко Р. В., Марушко Ю. В., Нікуліна Л. І., Павлишин Г. А., Пащенко Ю. В., Похилько В. І., Редько І. І., Ріга О. О., Слабкий Г. О., Тарасюк Б. А., Федосюк Р. М., Яблонь О. С., Бондаренко Н. Ю., Горячева І. П., Дудіна О. О., Кацан С. В., Кондратова І. Ю., Медведенко Г. Ф., Михайлець Л. П., Чернявська Ю. І.

Підручник – 456 с.

ISBN 978-617-7937-00-4

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженості. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України. Усі викладені матеріали пройшли етап незалежного рецензування.

Для лікарів-неонатологів, педіатрів, студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, лікарів суміжних спеціальностей різних рівнів підготовки, які надають медичну допомогу новонародженим дітям.

ЗМІСТ

Розділ 15 ПАТОЛОГІЯ ГЕМОСТАЗУ. ГЕМОРАГІЧНА ХВОРОБА НОВОНАРОДЖЕНИХ

Розділ 16 ЗАХВОРЮВАННЯ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

16.1. Оцінювання тяжкості дихальних розладів у новонароджених

16.2. Патогенез дихальної недостатності в новонароджених

16.3. Киснева терапія і дихальна підтримка

16.4. Стратегії кисневої терапії та дихальної підтримки в новонароджених із різними захворюваннями легень

16.5. Моніторинг функції дихання в інтенсивній терапії новонароджених

16.6. Респіраторний дистрес-синдром

16.7. Транзиторне тахіпное новонароджених

16.8. Синдром аспірації меконію

16.9. Стійка легенева гіпертензія новонародженого

16.10. Найважливіші синдроми витоку повітря у новонароджених

16.11. Пневмонії новонароджених

16.12. Бронхолегенева дисплазія

Розділ 17 АСФІКСІЯ. ПОЧАТКОВА І РЕАНІМАЦІЙНА ДОПОМОГА НОВОНАРОДЖЕНИМ

Розділ 18 ШОК У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Розділ 19 ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ

19.1. Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи новонароджених

19.2. Основні чинники, що регулюють гемодинаміку у новонародженого

19.3. Серцево-судинні порушення, що виникають у перинатальний період

19.4. Недостатня адаптація циркуляції при народженні

19.5. Природжені вади серця (конгенітальні захворювання серця)

19.6. Фіброеластоз ендокарда

19.7. Порушення серцевого ритму та провідності у новонароджених

19.8. Відкрита артеріальна протока в передчасно народжених дітей

19.9. Пульсоксиметричний скринінг критичних природжених вад серця у новонароджених

Розділ 20 ЖОВТЯНИЦІ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

20.1. Гемолітична хвороба плода і новонародженого

20.2. Диференційна діагностика неонатальних жовтяниць

20.3. Синдром холестазу в новонароджених дітей

 

рубрика: Медичні науки