.

Знаменська Т. К., Антипкін Ю. Г., Аряєв М. Л., Пасєчнікова Н. В., Абатуров О. Є., Батман Ю. А., Бекетова Г. В., Бойченко А. Д., Воробйова О. В., Годованець Ю. Д., Гончарь М. О., Горбатюк О. М., Добрянський Д. О., Знаменська М. А., Кісельова М. М., Клименко Т. М., Ковальова О. М., Коржинський Ю. С., Кузнецов І. Е., Куріліна Т. В., Лук’янова І. С., Мавропуло Т. К., Македонський І. О., Марушко Р. В., Марушко Ю. В., Нікуліна Л. І., Павлишин Г. А., Пащенко Ю. В., Похилько В. І., Редько І. І., Ріга О. О., Слабкий Г. О., Тарасюк Б. А., Федосюк Р. М., Яблонь О. С., Бондаренко Н. Ю., Горячева І. П., Дудіна О. О., Кацан С. В., Кондратова І. Ю., Медведенко Г. Ф., Михайлець Л. П., Чернявська Ю. І.

Підручник – 380 с.

ISBN 978-617-7937-00-4

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженості. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України. Усі викладені матеріали пройшли етап незалежного рецензування.

Для лікарів-неонатологів, педіатрів, студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, лікарів суміжних спеціальностей різних рівнів підготовки, які надають медичну допомогу новонародженим дітям.

ЗМІСТ

Розділ 21 ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, СПЕЦИФІЧНІ ДЛЯ ПЕРИ-І НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

Розділ 22 СЕПСИС НОВОНАРОДЖЕНИХ

Розділ 23 АНЕМІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ

Розділ 24 ЗАХВОРЮВАННЯ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ

Розділ 25 ЕНДОКРИНОПАТІЇ

Розділ 26 СПАДКОВІ ХВОРОБИ ОБМІНУ РЕЧОВИН У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Розділ 27 ХВОРОБИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ (ПЕРВИННІ ІМУНОДЕФІЦИТИ)

Розділ 28 СПАДКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ГЕНЕТИЧНІ СИНДРОМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

Розділ 29 РЕТИНОПАТІЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ

Розділ 30 КАТАМНЕСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ

Розділ 31 ПЕРИНАТАЛЬНА ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА

Розділ 32 ТЕХНІКА ОСНОВНИХ МЕДИЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ У НЕОНАТОЛОГІЇ

32.1. Маніпуляції на судинах

32.2. Маніпуляції на органах дихання

32.3. Кардіологічні маніпуляції

32.4. Нейрохірургічні маніпуляції

32.5. Абдомінальні операції

рубрика: Медичні науки