.

Л. Ф. Каськова, Л. І. Амосова, О. О. Кулай, С. Ч. Новікова,  О. В. Хміль, Ю. І. Солошенко,  Л. П. Уласевич

Підручник – 404 с.

ISBN 978-617-574-137-5

В підручнику висвітлені анатомо-фізіологічні особливості будови щелепно-лицевої ділянки у дітей в різні вікові періоди, розвиток зубів, їх анатомія, гістологічна будова тканин зуба та роль факторів, які впливають на процеси їх формування. Детально представлені причини виникнення карієсу і захворювань тканин пародонта та шляхи їх усунення. Значна увага приділена предметам та засобам гігієни з можливістю їх використання в дитячому віці. Приведені заходи по гігієнічному навчанню населення, впровадженню комплексної системи профілактики стоматологічних захворювань у дітей.

Друге перероблене і доповнене видання призначається для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти, інтернів та лікарів-стоматологів.

ЗМІСТ

Загальні питання профілактики стоматологічних захворювань

Розвиток лиця і ротової порожнини

Анатомо-фізіологічні особливості будови порожнини рота

Алгоритм обстеження стоматологічного пацієнта

Запис зубної формули

Визначення індексів карієсу

Індекси гігієни порожнини рота

Індексна оцінка стану тканин пародонта

Методика стоматологічного обстеження за ВООЗ. Карта реєстрації стоматологічного статусу

Карієсогенна ситуація в порожнині рота. Методи її виявлення та усунення

Структура і біологічні властивості емалі та дентину

Дозрівання емалі після прорізування зуба

Резистентність емалі зуба до каріозного ушкодження. Вплив на процеси

формування, мінералізації і дозрівання емалі з метою профілактики карієсу

Біологічні властивості пульпи зуба. Сучасні уявлення про обмінні процеси в емалі і пульпі зуба

Склад і властивості ротової рідини: її роль в процесах дозрівання емалі, демінералізації, ремінералізації

Захисні механізми порожнини рота

Мікрофлора порожнини рота, її вплив на розвиток стоматологічних захворювань

Поверхневі утвори на зубах. Класифікація назубних нашарувань

Гігієна порожнини рота

Засоби індивідуальної гігієни

Предмети гігієни

Методи чищення зубів

Професійна гігієна порожнини рота

Гігієнічне стоматологічне навчання і виховання населення. Санітарна освіта – складова первинної профілактики стоматологічних захворювань

Ендогенна профілактика карієсу

Екзогенна профілактика карієсу

Метод глибокого фторування

Герметизація фісур зубів. Методи, показання до застосування. Засоби для герметизації фісур зубів та методика їх застосування

Профілактичні заходи у дітей різного віку

Профілактика захворювань пародонта у дітей. Основні етіопатогенетичні чинники хвороб пародонта. Планування, методи проведення

Комплексна система профілактики стоматологічних захворювань у дітей

 

рубрика: Медичні науки