.

Римша С.В., Рациборинська-Полякова Н.В.

Навчальний посібник – 520 с.

ISBN 978-617-7937-25-7

Автори, розкривають засади формування психічних порушень на основі закономірностей функціонування психіки у нормі; аналізують особливості сучасних підходів до класифікації психічних розладів; надають практичні пропозиції щодо використання спеціалізованої інформації у діяльності непрофільних або суміжних фахівців без медичної освіти.

Для широкого кола лікарів (інтернів, загальної практики – сімейної медицини), психологів, реабілітологів, спеціалістів відновлювальної медицини, соціальних працівників, волонтерів, військовослужбовців, наукових працівників, медичних страхових компаній, менеджерів.

ЗМІСТ

Розділ 1. ПСИХІАТРІЯ ЯК НАУКА. ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ. РЕГІСТРИ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ, ЇХ ПОШИРЕНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ. ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЕТИКИ ТА ДЕОНТОЛОГІЇ В ПСИХІАТРИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПАТОПСИХОЛОГІЇ

2.1. Розлади сфери чуттєвого пізнання

2.2. Розлади емоцій

2.3. Розлади ефекторно-вольової сфери

2.4. Розлади уваги

2.5. Розлади мислення

2.6. Розлади пам’яті

2.7. Розлади інтелекту

2.8. Розлади свідомості

2.9. Загальні психопатологічні синдроми

Розділ 3 ЕНДОГЕННІ ПСИХІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

3.1 Шизофренія, шизотипові та маячні розлади

3.2 Афективні розлади

3.3 Функціональні розлади пізнього віку

Розділ 4 ЕНДООРГАНІЧНІ ПСИХІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

4.1 Дементні стани

4.2 Дегенеративні психічні захворювання

4.3 Розлади психіки судинного ґенезу

4.4 Епілепсія

Розділ 5. ЕКЗООРГАНІЧНІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ

5.1. Концепція К. Бонгеффера про екзоорганічні синдроми

5.2. Психічні розлади при ЧМТ

5.3. Психічні порушення при пухлинах головного мозку

5.4. Соматогенні психічні розлади

5.5. Розлади екзогенно-інтоксикаційного регістру

Розділ 6. ПСИХОГЕНІЇ

6.1. Загальне уявлення про психогенії

6.2. Реактивні психози

6.3. Неврози, невротичні реакції та стани, невротичний розвиток

Розділ 7. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ

7.1. Розлади особистості

7.2.Розумова відсталість

7.3. Розлади психологічного (психічного) розвитку з початком, специфічним для дитячого віку та емоційні розлади і розлади поведінки, що починаються зазвичай у дитячому і підлітківому віці

рубрика: Медичні науки