.

Бабінець Л. С., Ждан В. М., Михайловська Н. С., Пасієшвілі Л. М., Вірстюк Н. Г., Бабаніна М. Ю., Боровик І. О., Железнякова Н. М., Корильчук Н. І., Кулинич Т. О., Пасієшвілі Т. М., Творко В. М., Рябоконь С. С., Кіцай К. Ю.

Посібник – 580 с.

ISBN 978-617-574-157-3

У посібнику викладена найновіша інформація щодо організаційних аспектів надання медичної допомоги у світлі реформи системи охорони здоров’я України на засадах пріоритету первинної медичної допомоги, а також висвітлено актуальність введення у практику ПМД електронної системи E-Health, Міжнародної класифікації симптомів і проблем ICPC-2. Посібник є мультидисциплінарним, у ньому зібрана інформація щодо найчастіших синдромів і нозологій внутрішньої медицини, загальної хірургії, отоларингології, урології, неврології, психіатрії, акушерства і гінекології, офтальмології, шкірних хвороб і венерології, травматології, фтизіатрії, педіатрії.

Видання буде корисним для лікарів загальної практики – сімейної медицини, дільничних терапевтів, педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також для студентів старших курсів та інтернів.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ (Бабінець Л. С.)

1.1. ПЕРВИННИЙ РІВЕНЬ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

1.2. ФІНАНСУВАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

1.3. ПОРЯДОК ВИБОРУ ПАЦІЄНТАМИ ЛІКАРЯ – НАДАВАЧА ПОСЛУГ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІЗ ЗАПОВНЕННЯМ ВІДПОВІДНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ІНШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1.4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛІКАРЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

1.5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕДИЧНУ СЕСТРУ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

1.6. ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ – СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

1.7. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕННИЙ СТАЦІОНАР

1.8. ВТОРИННИЙ РІВЕНЬ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

1.9. ТРЕТИННИЙ РІВЕНЬ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

1.10. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ ХВОРИХ ДЛЯ НАДАННЯ ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

РОЗДІЛ 2. ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІСРС-2 В УКРАЇНІ – ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ ЛІКАРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (Бабінець Л. С.)

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРТИЗА ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ (Бабінець Л. С.)

3.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.2. ДОВІДКИ ПРО ТИМЧАСОВУ НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ

3.3. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

3.4. ОФОРМЛЕННЯ ЛИСТКА НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ

3.5. ОРІЄНТОВНІ ТЕРМІНИ ТИМЧАСОВОЇ НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРИ НАЙПОШИРЕНІШИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ З УРАХУВАННЯМ ПОЛІКЛІНІЧНОГО І СТАЦІОНАРНОГО ЛІКУВАННЯ

3.6. МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА В ПОЛІКЛІНІЧНІЙ СПРАВІ

3.6.1. Клінічне обстеження хворих перед направленням на медико-соціальну експертну комісію

3.6.2. Оформлення направлення на медико-соціальну експертну комісію

3.6.3. Оформлення акта огляду і порядок винесення рішення медико-соціальною експертною комісією

3.7. ЕКСПЕРТИЗА СТІЙКОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

3.8. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ

РОЗДІЛ 4. ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

4.1. КАРДІОЛОГІЯ (Ждан В. М., Творко В. М., Бабаніна М. Ю.)

4.1.1. Артеріальна гіпертензія

4.1.2. Атеросклероз

4.1.3. Ішемічна хвороба серця: патогенез, класифікація, раптова коронарна смерть

4.1.4. Стенокардія: класифікація, діагностика

4.1.5. Інфаркт міокарда

4.1.6. Перикардит

4.1.7. Міокардит

4.1.8. Дилатаційна кардіоміопатія

4.1.9. Метаболічні кардіоміопатії

4.1.10. Серцева недостатність

4.1.11. Аритмії серця

4.2. ПУЛЬМОНОЛОГІЯ (Бабінець Л. С., Боровик І. О.)

4.2.1. Бронхіальна астма

4.2.2. Гострі респіраторні захворювання

4.2.3. Гострий риносинусит

4.2.4. Пневмонія

4.2.5. Хронічне обструктивне захворювання легень

4.2.6. Рак легені

4.3. ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ (Боровик І. О., Бабінець Л. С.)

4.3.1. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

4.3.2. Хронічний гастрит

4.3.3. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба

4.3.4. Біліарні розлади

4.3.5. Медикаментозні ураження печінки

4.3.6. Неспецифічний виразковий коліт

4.3.7. Неалкогольна жирова хвороба печінки

4.3.8. Синдром подразненого кишечника

4.3.9. Хвороба Крона

4.3.10. Хронічний панкреатит

4.3.11. Целіакія

4.3.12. Цирози печінки

4.3.13. Хронічний вірусний гепатит С

4.3.14. Хронічний вірусний гепатит В

4.4. НЕФРОЛОГІЯ (Михайловська Н. С., Кулинич Т. О.)

4.4.1. Хронічний пієлонефрит

4.4.2. Хронічний гломерулонефрит

4.4.3. Хронічна ниркова недостатність

4.4.4. Тубулоінтерстиціальний нефрит

4.5. РЕВМАТОЛОГІЯ (Пасієшвілі Л. М., Железнякова Н. М., Пасієшвілі Т. М., Рябоконь С. С.)

4.5.1. Ревматоїдний артрит

4.5.2. Остеоартроз (остеоартрит)

4.5.3. Остеопороз

4.5.4. Подагра

4.5.5. Реактивний артрит

4.5.6. Гостра ревматична лихоманка

4.6. ЕНДОКРИНОЛОГІЯ (Корильчук Н. І.)

4.6.1. Цукровий діабет

4.6.2. Захворювання щитоподібної залози

4.6.3. Захворювання прищитоподібних залоз

4.6.4. Патологія надниркових залоз

4.6.5. Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи

4.6.6. Нецукровий діабет

4.6.7. Ожиріння

4.7. ГЕМАТОЛОГІЯ (Бабінець Л. С., Кіцай К. Ю.)

4.7.1. Залізодефіцитна анемія

4.7.2. В12-дефіцитна анемія

4.7.3. Апластична анемія

4.7.4. Тромбоцитопенічна пурпура

4.7.5. Мієлодиспластичні синдроми

4.7.6. Гемофілія А

4.7.7. Гострий лейкоз

4.7.8. Хронічний мієлолейкоз

4.7.9. Хронічний лімфолейкоз

4.7.10. Еритремія (справжня поліцитемія, хвороба Вакеза)

4.7.11. Множинна мієлома

4.7.12. Лімфома Ходжкіна

РОЗДІЛ 5. ПАТОЛОГІЯ ШКІРИ ПРИ СОМАТИЧНИХ

ЗАХВОРЮВАННЯХ (Вірстюк Н. Г.)

5.1. ЗМІНА ШКІРИ ПРИ РЕВМАТИЗМІ ТА ДИФУЗНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ

5.2. ЗМІНА ШКІРИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ Й ОБМІНУ РЕЧОВИН

5.3. ЗАХВОРЮВАННЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ

5.4. ЗМІНА ШКІРИ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ НИРОК

РОЗДІЛ 6. ОТРУЄННЯ (Бабінець Л. С., Рябоконь С. С.)

6.1. ОТРУЄННЯ АЛКОГОЛЕМ (ЕТАНОЛ, СУРОГАТИ СПИРТУ, АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ).

6.2. ОТРУЄННЯ АНТИГІСТАМІННИМИ ПРЕПАРАТАМИ

6.3. ОТРУЄННЯ АТРОПІНОМ ТА ІНШИМИ ХОЛІНОЛІТИКАМИ

6.4. ОТРУЄННЯ АНТИДЕПРЕСАНТАМИ

6.5. ОТРУЄННЯ БАРБІТУРАТАМИ (БАРБАМІЛ, БАРБІТАЛ, ЕТАМІНАЛ-НАТРІЮ, МЕДИНАЛ)

6.6. ОТРУЄННЯ ТРАНКВІЛІЗАТОРАМИ (ПОХІДНІ БЕНЗОДІАЗЕПІНУ – ЕЛЕНІУМ, РЕЛАНІУМ, РАДЕДОРМ, ФЕНАЗЕПАМ, НОЗЕПАМ)

6.7. ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ (ОКИС ВУГЛЕЦЮ)

6.8. ОТРУЄННЯ ФОСФОРООРГАНІЧНИМИ СПОЛУКАМИ

6.9. ОТРУЄННЯ ГРИБАМИ

6.10. ОТРУЄННЯ НАРКОТИКАМИ ТА НАРКОТИЧНИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ

6.11. ОТРУЄННЯ КИСЛОТАМИ

6.12. ОТРУЄННЯ САЛІЦИЛАТАМИ

6.13. УКУСИ ОТРУЙНИХ ЗМІЙ

6.14. ОТРУЄННЯ БЕНЗИНОМ ТА ІНШИМИ НАФТОПРОДУКТАМИ

6.15. ОТРУЄННЯ МИШ’ЯКОМ І ЙОГО СПОЛУКАМИ

6.16. ОТРУЄННЯ РТУТТЮ ТА ЇЇ СПОЛУКАМИ

6.17. ОТРУЄННЯ ПРЕПАРАТАМИ АДРЕНАЛІНУ

6.18. ОТРУЄННЯ СЕРЦЕВИМИ ГЛІКОЗИДАМИ

рубрика: Медичні науки