.

В. О. Костенко, О. Є. Акімов, А. М. Єлінська, І. О. Ковальова

Навчальний посібник – 164 с.

ISBN 978-617-574-179-5

У посібнику викладені основні механізми, що лежать в основі розвитку найпоширеніших гематологічних синдромів та симптомів, наведені алгоритми інтерпретації аналізів крові та ситуаційні задачі для їх відпрацювання.

Посібник рекомендується студентам, які навчаються за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія», а також практикуючим лікарям медичного та стоматологічного профілів.

Зміст

РОЗДІЛ 1

Загальний об’єм крові і гематокрит, їхні порушення

Постгеморагічний процес

Геморагічний шок

РОЗДІЛ 2

Порушення системи еритроцитів

Порушення кількісного і якісного складу еритроцитів

Еритроцитози

Анемії

Постгеморагічні анемії

Гемолітичні анемії

Анемії внаслідок порушення еритропоезу

Гіпопластичні (апластичні) анемії

Дефіцитні анемії

Анемії з неефективним еритропоезом (дизеритропоетичні)

Дизрегуляторні анемії

РОЗДІЛ 3

Порушення системи лейкоцитів

Порушення кількісного і якісного складу лейкоцитів

Лейкоцитози

Лейкопенії

Гемобластози

Лейкози

Лейкемоїдні реакції

РОЗДІЛ 4

Патологія системи тромбоцитів

Морфологічна характеристика тромбоцитів

Формування та розчинення тромбоцитарного згустку

Система коагуляційного гемостазу

Порушення гемостазу

Гіперкоагуляційні порушення гемостазу.

Тромбоцитози (тромбофілії

Спадкові дефекти факторів згортання

Набуті дефекти факторів згортання

Антифосфоліпідний синдром

Гепарин-індукований тромбоцитопенічний синдром

Геморагічні порушення судинно-тромбоцитарного гемостазу

Тромбоцитопенії

Тромбоцитопатії

Вазопатії

Тромботична тромбоцитопенічна пурпура

Особливості клінічного перебігу геморагічнихпорушень гемостазу

Синдром дисимінованого внутрішньосудинного згортання…..114

РОЗДІЛ 5

Інтерпретація лабораторних аналізів системи крові

Аналіз еритрона

Аналіз лейкона

Аналіз тромбоцитарного ростка

РОЗДІЛ 6

Ситуаційні задачі для самостійного опрацювання

Відповіді на задачі для самоконтролю

рубрика: Медичні науки