.

Смольков О. А., Дещинський Ю. Л.

Навчальний посібник – 232 с.

ISBN 966-8340-49-3

Навчальний посібник “Релігієзнавство” написаний за нормативною програмою курсу “Основи філософських знань”. Виклад є лаконічним за змістом та доступним за логікою подання історії розвитку релігій світу та їхнього місця в українському світогляді, а також основних різновидів релігій давніх та сучасних (первісних, ранніх та пізніх національних, а також світових релігій), їхньої сутності та взаємозв’язків. Відповідає вимогам комплексного засвоєння курсу та забезпечує використання повної системи основних методів навчання: словесного, наочного і практичного.
Адресований студентам, слухачам магістратури, аспірантури, викладачам. Може бути використаний учнями ліцеїв, профтехучилищ, коледжів, буде корисний для широкого кола зацікавлених релігієзнавством.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Релігієзнавство як наука
Тема 2. Стародавні західні та східні релігії
Тема 3. Світові релігії