.

В. В. Франчук

Монографія – 248 с.

ISBN 978-617-574-152-8

У монографії на документальному матеріалі конкретних судово-слідчих справ охарактеризовано недоліки професійної діяльності медичних працівників різних спеціальностей, досліджено професійно-соціологічний профіль лікарів, обвинувачених у неналежному наданні медичної допомоги, проаналізовано вироки судів у випадках притягнення до кримінальної відповідальності медичних працівників. Представлено докладний покроковий алгоритм проведення судово-медичних експертиз у випадках правопорушень у сфері професійної діяльності медичних працівників, запропоновано конкретні науково-практичні рекомендації щодо оптимізації призначення, організації і виконання експертиз за «лікарськими справами», окреслено необхідні шляхи стосовно профілактики лікарських помилок.

Монографія призначена для лікарів судово-медичних експертів, працівників правоохоронних органів і суду, керівників лікувально-діагностичних закладів і організаторів охорони здоров’я, практикуючих лікарів-клініцистів, фахівців в галузі медичного і кримінального права, викладачів вищих медичних і юридичних закладів освіти, лікарів-інтернів, студентів медичних та юридичних університетів.

ЗМІСТ

Розділ 1. СУДОВО-МЕДИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЛІКАРІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Розділ 2. СУСПІЛЬНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Розділ 3. МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СУМЛІННОГО ВИКОНАННЯ ЛІКАРЯМИ СВОЇХ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

Розділ 4. СУДОВО-МЕДИЧНА ЕСПЕРТИЗА У ВИПАДКАХ «ЛІКАРСЬКИХ СПРАВ» ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ

Розділ 5. ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕДОЛІКІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУДОВО-СЛІДЧИХ СПРАВ. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ DATA MINING ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕФЕКТІВ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Розділ 6. ОСОБЛИВОСТІ НЕНАЛЕЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ «ЛІКАРСЬКИХ СПРАВ»

Розділ 7. СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ ЛІКАРІВ, ОБВИНУВАЧЕНИХ У НЕНАЛЕЖНОМУ НАДАННІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Розділ 8.. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ У ВИПАДКАХ ПОРУШЕНЬ МЕДИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ У ВИПАДКАХ «ЛІКАРСЬКИХ СПРАВ» ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ

рубрика: Медичні науки