.

Лобань Г.А., к.мед.н., Ананьєва М.М., Фаустова М.О.

Навчальний посібник – 187с.

ISBN 978-617-7973-06-6

У навчальний посібник включені тестові завдання, що входили у склад екзаменаційних буклетів 2001-2018 років, а також баз Центру тестування. Тестові завдання розміщені згідно навчального плану з дисципліни за модулями 1, 2, 3 і темами практичних занять. Кожне тес-тове завдання супроводжується декількома варіантами відповідей. Для виконання завдання треба обрати одну правильну відповідь. Також включені тестові завдання формату ―USMLE‖ (тестовий іспит з міжнародних основ медицини ―IFOM‖) з обгрунтуванням правильної від-повіді (адаптовано згідно Kaplan Medical’s USMLE Step 1 Lecture Notes 2018. Immunology and Microbiology)

Навчальний посібник «Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Збірник тестових за-вдань» призначений для студентів, що проходять підготовку за спеціальностю «Медицина» за рівнем підготовки «Магістр».

ЗМІСТ

Розділ 1. МОДУЛЬ 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет

1.1 Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопія. Барвники і прості методи фарбування мікроорганізмів. Морфологія бактерій

1.2 Фарбування бактерій за Грамом. Структура бактерій, включення, капсула, джгутики. Методи їх виявлення. Методи виявлення спор та кислотостійких бактерій

1.3 Морфологія спірохет, актиноміцетів, грибів, найпростіших, рикетсій, хламідій, мікоплазм

1.4 Поживні середовища для культивування мікроорганізмів. Стерилізація. Ріст і розмноження мікроорганізмів. Виділення чистих культур бактерій (1 заняття)

1.5 Ріст і розмноження мікроорганізмів. Виділення чистих культур бактерій та їх ідентифікація (2 заняття)

1.6 Виділення чистих культур бактерій та їх ідентифікація (3 заняття)

1.7 Хіміотерапевтичні препарати. Антибіотики. Інфекційний процес, його види, умови виникнення та розвитку

1.8 Фактори неспецифічного захисту організму від мікроорганізмів

1.9 Серологічні реакції. Реакція преципітації та нейтралізації

1.10 Серологічні реакції. Реакція аглютинації

1.11 Серологічні реакції. Реакція імунного лізісу. Реакція з’язування комплементу

1.12 Серологічні реакції з мітками

1.13 Вакцини та імунні сироватки

1.14 Імунопатологія. Оцінка імунного статусу організма

Розділ 2. МОДУЛЬ 2. Загальна і спеціальна вірусологія

2.1 Сучасні методи діагностики інфекційних захворювань

2.2 Морфологія і ультраструктура вірусів. Культивування вірусів Індикація вірусної репродукції.

2.3 Бактеріофаги, морфологія і структура. Методи якісного і кількісного визначення бактеріофагів.

2.4 Серологічні реакції у вірусології

2.5 Ортоміксовіруси. Лабораторна діагностика грипу

2.6 Параміксовіруси – віруси парагрипу, кору, епідемічного паротиту, респіраторно – синцитіальний вірус

2.7 Рабдовіруси, властивості вірусів. Специфічна профілактика сказу

2.8 Пікорнавіруси. Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій

2.9 Ретровіруси. ВІЛ. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції

2.10 Інші РНК-геномні віруси (рео-, рубі-, корона-, філо-, ротавіруси)

2.11 Збудники вірусних гепатитів. Лабораторна діагностика вірусних гепатитів

2.12 . Герпесвіруси. Лабораторна діагностика герпесу

2.13 Аденовіруси. Лабораторна діагностика аденовірусних інфекцій. Поксвіруси.

2.14 Екологічна група арбовірусів. Флавівіруси, буньявіруси та філовіруси. Лабораторна діагностика флавівірусних інфекцій

2.15 Онковіруси

Розділ 3. МОДУЛЬ 3. Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія

3.1 Стафілококи і стрептококи. Мікробіологічна діагностика захворювань, спричинених стафілококами і стрептококами

3.2 Менінгококи і гонококи. Мікробіологічна діагностика захворювань, спричинених менінгококами і гонококами

3.3 Ешеріхії. Мікробіологічна діагностика захворювань, спричинених кишковою паличкою

3.4 Сальмонели. Мікробіологічна діагностика черевного тифу і паратифів

3.5 Сальмонели. Мікробіологічна діагностика сальмонельозних гастроентеритів

3.6 Шигели. Мікробіологічна діагностика дизентерії

3.7 Вібріони. Мікробіологічна діагностика холери

3.8 Коринебактерії. Мікробіологічна діагностика дифтерії

3.9 Збудник коклюшу. Мікробіологічна діагностика коклюшу

3.10 Мікобактерії. Мікробіологічна діагностика туберкульозу

3.11 Збудники анаеробних інфекцій. Мікробіологічна діагностика анаеробної інфекції ран

3.12 Збудники анаеробних інфекцій. Мікробіологічна діагностика правця і ботулізму ….. 119

3.13 Збудники зооантропонозних інфекцій. Мікробіологічна діагностика сибірки і бруцельозу

3.14 Збудники зооантропонозних інфекцій. Мікробіологічна діагностика чуми та туляремії

3.15 Рикетсії, хламідії, мікоплазми. Мікробіологічна діагностика рикетсіозів, хламідіозів та мікоплазмозів

3.16 Спірохети. Мікробіологічна діагностика сифілісу

3.17 Спірохети. Мікробіологічна діагностика бореліозів та лептоспірозів

3.18 Патогенні гриби. Мікробіологічна діагностика мікозів

3.19 Нормальна мікрофлора тіла людини

3.20 Клінічна мікробіологія. Мікробіологічне дослідження органів дихання, крові, ЦНС

3.21 Клінічна мікробіологія. Мікробіологічне дослідження травної та сечо-статевої систем

3.22 Внутрішньолікарняні інфекції

3.23 Санітарна мікробіологія

РОЗДІЛ 4. 4.1 Приклади тестових завдань формату USMLE (IFOM).

4.1. Приклади тестових завдань формату USMLE (IFOM)

рубрика: Медичні науки