.

Лобань Г. А., Ананьєва М. М., Фаустова М. О.

Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів – 196 с.

ISBN 978-617-7937-32-5

У навчальний посібник включені тестові завдання, що входили до складу екзаменаційних буклетів 2001–2018 років, а також баз Центру тестування. Тестові завдання розміщені згідно навчального плану з дисципліни за модулями 1,2 і темами практичних занять. Кожне тестове завдання супроводжується декількома варіантами відповідей. Для виконання завдання треба обрати одну правильну відповідь. Також включені тестові завдання формату «USMLE» (тестовий іспит з міжнародних основ медицини «IFOM») з обгрунтуванням правильної відповіді.

Навчальний посібник «Мікробіологія, вірусологія та імунологія. Збірник тестових завдань» призначений для студентів, що проходять підготовку за спеціальністю «Стоматологія» за рівнем підготовки «Магістр».

Зміст

Розділ 1. МОДУЛЬ 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Генетика. Антибіотики. Інфекція. Імунітет. Вакцини та імунні сироватки

1.1. Організація бактеріологічної лабораторії. Анілінові барвники. Прості методи фарбування мікроорганізмів. Методи мікроскопії

1.2. Морфологія і структура бактерій. Диференціальний метод фарбування бактерій за Грамом

1.3. Морфологія і структура спірохет, актиноміцетів, грибів та найпростіших. Методи вивчення їх морфології

1.4. Фізіологія мікроорганізмів. Поживні середовища для культивування бактерій. Методи стерилізації. Ріст і розмноження мікроорганізмів

1.5. Ріст і розмноження мікроорганізмів. Виділення чистих культур аеробних бактерій та їх ідентифікація

1.6. Виділення чистих культур анаеробних бактерій та їх ідентифікація

1.7. Мікробний антагонізм. Антибіотики

1.8. Інфекційний процес, його види, умови виникнення та розвитку

1.9. Морфологія і структура вірусів. Методи культивування вірусів. Визначення вірусної репродукції

1.10. Імунітет. Неспецифічні фактори захисту макроорганізму від мікроорганізмів. Неспецифічні фактори захисту у ротовій порожнині

1.11. Антигени і антитіла. Серологічні реакції

1.12. Серологічні реакції з міченими антитілами

1.13. Вакцини та імунні сироватки

Розділ 2. МОДУЛЬ 2. СПЕЦІАЛЬНА, КЛІНІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ. СПЕЦІАЛЬНА ВІРУСОЛОГІЯ

2.1. Стафілококи і стрептококи. Мікробіологічна діагностика захворювань, спричинених стафілококами і стрептококами

2.2. Менінгококи і гонококи. Мікробіологічна діагностика захворювань, спричинених менінгококами і гонококами

2.3. Ешеріхії і сальмонели. Мікробіологічна діагностика коліентериту, черевного тифу, паратифу А і В, сальмонельозних гастроентеритів

2.4. Шигели та вібріони. Мікробіологічна діагностика шигельозу та холери

2.5. Збудники чуми і сибірки. Мікробіологічна діагностика чуми та сибірки

2.6. Коринебактерії. Мікробіологічна діагностика дифтерії

2.7. Мікобактерії. Мікробіологічна діагностика туберкульозу

2.8. Збудники анаеробних інфекцій. Мікробіологічна діагностика анаеробних інфекцій

2.9. Спірохети. Мікробіологічна діагностика сифілісу, поворотного тифу та лептоспірозу

2.10. Ортоміксовіруси та параміксовіруси. Лабораторна діагностика грипу

2.11. Пікорнавіруси. Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій

2.12. Ретровіруси. ВІЛ. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції

2.13. Збудники вірусних гепатитів. Лабораторна діагностика гепатитів

2.14. Герпесвіруси та аденовіруси. Лабораторна діагностика герпес- та аденовірусних інфекцій

2.15. Мікрофлора ротової порожнини

2.16. Мікробіологічні та імунологічні аспекти етіології та патогенезу карієсу

2.17. Мікробіологічні та імунологічні аспекти етіології та патогенезу уражень пародонта

2.18. Мікробіологічні та імунологічні аспекти етіології та патогенезу уражень слизової оболонки порожнини рота

Розділ 3

3.1. Приклади тестових завдань формату USMLE (IFOM)

3.2. Правильні відповіді та їх обгрунтування

рубрика: Медичні науки