.

Г. М. Толстанова, Л. В. Закордонець, О. В. Жолос, Т. М. Сергійчук, Т. В. Довбинчук, Ю. В. Голота, С. О. Крамарьов, Д. С. Янковський

Монографія – 160 с.

ISBN 978-617-7937-36-3

У монографії висвітлені результати досліджень, проведених впродовж останніх десяти років колективом авторів за кошти гранту Президента України для обдарованої молоді № 12/2011; МОН України на виконання проектів № держреєстрації: 0111U004648, 2011–2015 рр.; д/р 0116U002527, 2016–2018 рр.; 0119U100307, 2019–2021 рр.; гранту від Національного фонду досліджень України за конкурсним проектом 2020.02/0147.

Монографія може бути цікавою практикуючим лікарям, науковцям та студентам медико-біологічного профілю.

ЗМІСТ

Розділ 1. ПРОБІОТИКИ НА ВАРТІ

АНТИБІОТИКОАСОЦІЙОВАНОЇ ДІАРЕЇ (Толстанова Г. М., Довбинчук Т. В., Закордонець Л. В., Крамарьов С. О.).

1.1. Епідеміологія та етіопатогенез антибіотикоасоційованої діареї

1.2. Транспортна функція епітелію товстої кишки в механізмах розвитку антибіотикоасоційованих діарей.

1.3. Механізми, що лежать в основі транзиторної антибіотикоасоційованої діареї за дії антибіотика цефалоспоринового ряду цефтріаксону.

1.4. Профілактична дія пробіотиків в запобіганні порушенням транспорту води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів за дії антибіотика цефтріаксону.

1.4.1. Вплив мультипробіотика Симбітер на транспорт води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів

1.4.2. Вплив лікарського засобу «Ентерол» на транспорт води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів.

Розділ 2. ВІДДАЛЕНІ НАСЛІДКИ АНТИБІОТИКО-ТЕРАПІЇ – РИЗИК РОЗВИТКУ ЗАПАЛЕННЯ КИШЕЧНИКА (Толстанова Г. М., Голота Ю. В., Закордонець Л. В., Довбинчук Т. В.).

2.1. Склад мікробіоти – клінічні спостереження та експериментальні дослідження.

2.2. Коротколанцюгові жирні кислоти – основні метаболіти кишкової мікробіоти

2.2.1. Роль мембранних транспортерів у процесах обміну коротколанцюгових жирних кислот.

2.2.2. Роль рецепторів коротколанцюгових жирних кислот у реалізації їх сигнальної функції.

2.3. Бар’єрна функція кишечника та механізми її порушення

Розділ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИПРОБІОТИКА СИМБІТЕР ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ВІДДАЛЕНИМ НАСЛІДКАМ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ (Сергійчук Т. М., Закордонець Л. В., Крамарьов С. О., Янковський Д. С., Толстанова Г. М.).

3.1. Експериментальне обґрунтування ефективності різних режимів введення мультипробіотика Симбітер для запобігання віддаленим наслідкам впливу антибіотика широкого спектра дії цефтріаксону на гомеостаз кишечника.

3.2. Клінічні дослідження ефективності мультипробіотика Симбітер для запобігання віддаленим наслідкам лікування антибіотиками широкого спектра дії у дітей.

Розділ 4. РОЛЬ TRP КАНАЛІВ У ПІДТРИМАННІ ГОМЕОСТАЗУ КИШЕЧНИКА (перспективи для подальших досліджень) (Жолос О. В., Толстанова Г. М.)

4.1. Прозапальні фактори і TRP канали.

4.2. Метаболіти бактеріального походження як регулятори активності TRP каналів.

4.3. Роль TRP каналів у формуванні мікробіоти кишечника.

4.4. Невирішені проблеми та перспективи.

рубрика: Медичні науки