.

Абатуров О. Є., Буйко О. О., Гречуха Є. О., Гук Г. В., Зеленська К. О., Кожина Г. М., Крамарьов С. О., Крючко Т. О., Курило В. О., Ніколенко А. Є., Терешина І. Ф., Харченко Ю. П., Чугунов В. В., Юр’єва Л. М.

Навчальний посібник – 252 с.

ISBN 978-617-7937-03-5

У навчальному посібнику висвітлені сучасні погляди на етіологію, патогенез, лікування та питання охорони психічного здоров’я в умовах пандемії COVID-19. Цей міждисциплінарний навчальний посібник є першим в Україні. Посібник рекомендується для студентів закладів вищої освіти України, педіатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів, психіатрів, медичних психологів та психотерапевтів.

Зміст

  1. COVID-19.

1.1. ЕТІОЛОГІЯ.

1.2. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ.

1.3. ПАТОГЕНЕЗ.

1.4. КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ЗАХВОРЮВАННЯ.

1.5. ДІАГНОСТИКА.

1.6. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА.

1.7. ЛІКУВАННЯ.

1.8. ПРОФІЛАКТИКА.

1.9. ПРОГНОЗ.

  1. ОХОРОНА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ.

2.1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЙ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я.

2.2. ПСИХІЧНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ РОЗЛАДИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: КЛІНІКА, ТЕРАПІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА.

2.3. КРИЗОВИЙ ПСИХОТЕХНІЧНИЙ ТА ПСИХОПРОФІЛАКТИЧНИЙ СУПРОВІД НАСЕЛЕННЯ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-2019.

2.4. ПСИХООСВІТА В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ.

2.5. ОХОРОНА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.

рубрика: Медичні науки