.

В. О. Курило

Навчальний посібник – 362 с.

ISBN 978-617-7937-01-1

Навчальний посібник розроблений на основі власного досвіду практичної, дослідницької та викладацької роботи автора, узагальнення досвіду зарубіжної та вітчизняної шкіл. Представлений матеріал успішно апробований в процесі викладання медичної психології в Запорізькому державному медичному університеті. Видання призначене, насамперед, для студентів медичних вузів, психологів та лікарів.

Зміст навчального посібника охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних студенту для вивчення загальної медичної психології. Підручник побудовано за розділами, які містять різні загальні та приватні питання медичної психології. Належне місце мають методи психологічного дослідження. У першій частині висвітлено психічні процеси і стани особистості, у другій частині – психологія особистості, у третій частині – теорія особистості. Представлена інформація допоможе студентам у формуванні творчого ставлення до вирішення питань медичної психологічної практики.

ЗМІСТ

Частина 1. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ І СТАНИ ОСОБИСТОСТІ

Розділ 1. ПЕРЦЕПТИВНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

Розділ 2. МНЕМІЧНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

Розділ 3. ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ МИСЛЕННЯ, УЯВИ Й МОВЛЕННЯ

Розділ 4. ЕМОЦІЙНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

Розділ 5. ВОЛЯ І РУХОВА АКТИВНІСТЬ

Розділ 6. УВАГА

Розділ 7. СВІДОМІСТЬ

ЧАСТИНА 2. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Розділ 8. ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ.

Розділ 9. СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ

Розділ 10. ЗДІБНОСТІ ТА ІНТЕЛЕКТ

Розділ 11. ТЕМПЕРАМЕНТ

Розділ 12. ХАРАКТЕР

Частина 3. ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ

Розділ 13. ОСНОВНІ НАПРЯМИ У ВИВЧЕННІ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

Розділ 14. ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Розділ 15. ПСИХОДИНАМІЧНИЙ НАПРЯМ У ПСИХОЛОГІЇ

Розділ 16. ПОВЕДІНКОВИЙ НАПРЯМ У ПСИХОЛОГІЇ (БІХЕВІОРИЗМ)

Розділ 17. ГУМАНІСТИЧНИЙ НАПРЯМ У ПСИХОЛОГІЇ

рубрика: Медичні науки