.

Лавренко А.В., Борзих О.А.

Навчальний посібник – 204 с.

ISBN 978-617-7937-24-0

В навчальному посібнику, на сучасному теоретичному і практичному рівнях, висвітлено основні аспекти догляду за хворими терапевтичного профілю та викладено методику виконання медичних маніпуляцій. Звертається увага на дотримання морально-деонтологічних принципів медичними фахівцями та принципів професійної субординації під час догляду за хворими. Розглянуто принципи організації режиму та догляду за хворими, навички виконання необхідних медичних маніпуляцій. До кожного розділу надаються тестові завдання та теоретичні питання для кращого засвоєння матеріалу. В додатку наведені стандарти виконання найбільш вживаних маніпуляцій та надання невідкладної медичної допомоги.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України.

Зміст

Розділ 1. Основні принципи загального та спеціального догляду за хворими

терапевтичного профілю.

1.1. Історичні віхи становлення медичної допомоги хворій людині.

1.2. Історичні аспекти організації медичної допомоги в Україні.

1.3. Визначення ролі й місця догляду за хворими у лікувально-діагностичному процесі.

1.4. Професійні обов’язки медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях лікарні.

1.5. Морально-етичні та деонтологічні заходи щодо формування медичного фахівця. Принципи фахової субординації.

Розділ 2. Поняття про лікувально-охоронний, санітарний та лікарняний режими терапевтичного стаціонару.

2.1. Функції та організація роботи приймального відділення (медична документація; визначення антропометричних даних; санітарно-гігієнічні процедури для пацієнта; транспортування хворих).

Розділ 3. Організація роботи терапевтичних відділень стаціонару.

3.1. … Організація гігієнічного догляду у стаціонарному відділенні

Розділ 4. Роль розпитування хворого в оцінці загального стану пацієнта (анамнез; історія хвороби)

Розділ 5. Роль огляду хворого в оцінці загального стану пацієнта.

Розділ 6. Температура тіла, правила її вимірювання та реєстрації. Догляд за хворими з гарячкою

6.1….Термометри та вимірювання температури тіла.

6.2.. Оцінка результатів вимірювання температури тіла.

6.3. Гарячка. Догляд за хворими з гарячкою.

Розділ 7. Визначення основних показників гемодинаміки та дихання

7.1. Визначення та характеристики пульсу.

7.2. Визначення та характеристики артеріального тиску. Перша долікарська допомога при критичних змінах АТ.

7.3. Визначення та характеристики дихання. Перша долікарська допомога при захворюваннях органів дихання.

Розділ 8. Застосування основних видів лікарських засобів. Зовнішнє та внутрішнє застосування лікарських засобів.

8.1. Зовнішнє застосівання лікарських засобів.

8.2. Ентеральне застосування лікарських засобів.

8.3. Застосування лікарських засобів через органи дихання.

8.4. Застосування лікарських речовин через слизові оболонки.

8.5. Парентеральний метод введення лікарських засобів.

8.6. Порядок забезпечення ліками хворого.

Розділ 9. Застосування засобів фізичного впливу: зовнішнє застосування лікарських засобів та фізіотерапевтичних процедур

Розділ 10. Організація лікувального харчування хворих.

10.1. Техніка годування хворих. Види дієт.

Розділ 11. Загальний та спеціальний догляд за тяжкохворими і агонуючими

Розділ 12. Поняття про клінічну і біологічну смерть. Поняття про реанімацію.

Розділ 13. Методика виконання медичних маніпуляцій

13.1. Пешочергові заходи по оживленню організма.

13.2. Кровотеча та способи зупинення кровотечі.

13.3. Способи іммобілізації та евакуації потерпілого при різних видах ушкоджень.

13.4. Види ін’єкцій та методи їх виконання.

13.5. Методика вимірювання артеріального тиску

13.6. Способи та техніка очищення кишечника

Розділ 14. Методика виконання заходів першої медичної допомоги при невідкладних станах за надзвичайних умов.

14.1. Перша допомога при отруєнні.

14.2. Перша допомога при утопленні

14.3. Перша медична допомога при тепловому та/або сонячному ударі.

14.4. Перша медична допомога при електротравмі.

рубрика: Медичні науки