.

Кайдашев І. П., Борзих О. А.

Навчальний посібник – 100 с.

ISBN 978-617-7937-11-0

Навчальний посібник присвячено актуальній проблемі сучасної медицини – медикаментозній алергії. У ньому на сучасному теоретичному і клінічному рівнях розглянуто питання етіології та патогенезу гіперчутливості до лікарських препаратів. У посібнику висвітлена клінічна картина медикаментозних уражень різних органів і систем організму. Розглянуто особливості реакцій гіперчутливості до окремих груп найпоширеніших препаратів. Охарактеризовано сучасні методи діагностики реакцій гіперчутливості з особливою увагою до їх використання в клінічній практиці. Наведено підходи до лікування і профілактики реакцій гіперчутливості на лікарські препарати. Навчальний посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів МОЗ України. Також може бути використаний для студентів медичних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів, терапевтів, лікарів загальної практики. Ілюстрацій – 7, таблиць – 8, бібліографія – 49 джерел.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Загальні питання гіперчутливості до лікарських препаратів

1.1. Реакції гіперчутливості до лікарських препаратів: класифікація і взаємини з Т-клітинами.

1.2. Лікарські препарати як гаптени, алергени й імуногени.

1.3. Концепція фармакологічної взаємодії лікарських препаратів з імунними рецепторами (р-і-концепція).

1.4. Механізми толерантності до малих молекул.

РОЗДІЛ 2. Клінічні прояви гіперчутливості негайного типу до лікарських препаратів.

2.1. Анафілаксія.

2.2. Ангіонабряк і кропив’янка, спричинені лікарськими препаратами.

2.3. Періопераційна анафілаксія.

рубрика: Медичні науки