.

Шадських Ю. Г.

Навчальний посібник, 2-ге вид., виправлене. – 320 с.

ІSBN 966-8340-54-Х

Посібник допоможе сформувати у студентів систему знань про психіку особистості як найвищу цінність суспільства, усвідомити сутність механізмів психічних процесів, станів, якостей особистості як підвалин її формування в процесі виховання, навчання та освіти. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України 

Стислий зміст
Розділ I. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ
Тема 1. Вступ до психології
Тема 2. Біопсихічні властивості людини
Тема 3. Психосоціальні властивості людини
Тема 4. Потреби, мотиви, поведінка
Тема 5. Розвиток особистості
Тема 6. Я-концепція. Психологічний захист
Тема 7. Міжособистісні стосунки, спілкування
Тема 8. Особистість і діяльність
Розділ II. ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ
Тема 9. Педагогіка як наука про виховання, навчання та освіту
Тема 10. Освіта в культурі людства
Тема 11. Навчання – головний шлях освіти
Тема 12. Теорія виховання
Тестові контрольні роботи та тести
Короткий термінологічний словник