.

О. А. Рижов, Ю. М. Пєнкін, М. М. Нессонова, Н. А. Іванькова, В. М. Зефіров

Практикум – 100 с.

ISBN 978-617-7937-33-2

Практикум призначений для студентів 2-го курсу фармацевтичних факультетів. Викладено основи роботи в системі MathCaD, яка дозволяє ефективно розв’язувати наукові та практичні задачі у фармацевтичній діяльності. Отримання навичок роботи з математичними моделями засобами пакета MathCaD дозволяє розв’язувати медико-фармацевтичні задачі на основі систем лінійних, нелінійних, диференціальних рівнянь. У кінці кожного розділу вміщено завдання для самостійного виконання.

Для студентів та викладачів фармацевтичних факультетів ЗВО. Посібник може бути корисним для науковців, які займаються питаннями обробки даних у фармації.

Зміст

Основні функції системи комп’ютерної математики MathCAD. Обчислення в системі MathCAD.

Побудова математичних моделей і розв’язок медико-фармацевтичних задач на основі систем лінійних рівнянь.

Побудова математичних моделей і розв’язання медико-фармацевтичних задач на основі нелінійних рівнянь.

Побудова математичних моделей та розв’язання медико-фармацевтичних задач на основі диференціальних рівнянь.

Побудова математичних моделей і розв’язок медико-фармацевтичних задач на основі систем диференціальних рівнянь.

рубрика: Медичні науки