.

О. А. Рижов, Ю. М. Пєнкін, О. П. Страхова, Н. А. Іванькова, А. О. Каблуков

Практикум – 198 с.

ISBN 978-617-7937-28-8

У практикумі наведено основні теоретичні положення з питань моделювання, структурного та системного аналізу даних, теорії розв’язання винахідницьких задач, статистичного опрацювання даних, методів Big Data. Видання має на меті сприяння кращому засвоєнню та розумінню теоретичних знань аспірантами під час підготовки до занять.

Забезпечено методичне обґрунтування процесів взаємодії інформації, даних і методів, представлені матеріали, які допоможуть студентам освоїти базову термінологію теорії структурного аналізу даних, статистичної обробки даних, математичного моделювання.

Практикум призначений для студентів і викладачів фармацевтичного факультету

Зміст

Практична робота № 1

Тема. Застосування методів прийняття рішень для моделювання заходів маркетингової політики фармацевтичних закладів. Електронна комерція. Інформаційна підтримка за застосування глобальної мережі Інтернет. Інформаційні можливості мережі Інтернет

Практична робота № 2

Тема. Математичне моделювання фармацевтичних і медико-біологічних задач. Основи роботи зі спеціальним програмним забезпеченням. Технологія структурного аналізу і моделювання SADT

Практична робота № 3

Тема. Організація інформаційного середовища студента на базі хмарних технології MS Office 365

Практична робота № 4

Тема. Програмне забезпечення статистичних методів контролю якості лікарських засобів і аналізу виробничих процесів з їх створення. Статистичні методи обробки інформації. Первинна статистична обробка кількісних ознак, оцінка значущості їх відмінності за допомогою програми Excel

Практична робота № 5

Тема. Моделі оптимізації процесів перевезень і розподілу ресурсів при організації виробничої діяльності фармацевтичних підприємств і аптечних закладів. Планування експерименту в програмі Statistica

Практична робота № 6

Тема. Моделі мережного планування та управління комплексом робіт з організації діяльності щодо забезпечення, виробництва і моніторингу ефективності та безпеки застосування фармацевтичних препаратів. Комп’ютерно-правова система «Ліга: Закон»

Практична робота № 7

Тема. Моделювання як метод дослідження у фармації. Основні етапи розв’язування задач фармації засобами комп’ютерних технологій. Віртуалізація лабораторних досліджень у фармації. Експертні системи у фармації

Практична робота № 8

Основи моделювання. Основні функції системи комп’ютерної математики MathCAD. Обчислення в системі MathCAD

Тема. Знайомство з пакетом MathCAD й огляд можливостей програми

рубрика: Медичні науки