.

О. А. Рижов, Н. А. Іванькова, М. М. Нессонова, Н. І. Строітєлєва

Навчальний посібник – 212 с.

ISBN 978-617-7937-38-0

Навчальний посібник «Інформаційні технології у фармації» призначений для практичних занять студентів фармацевтичних факультетів очної та заочної форм навчання з метою отримання практичних навичок щодо використання сучасних інформаційних засобів і технологій у фармацевтичній галузі.

ЗМІСТ

  1. Архітектура сучасних комп’ютерних засобів. Основні функціональні вузли (компоненти) та принципи їх взаємодії. Різновиди операційних систем
  2. Організація інформаційного середовища студента на базі хмарних технології MS Office 365
  3. Основи проектування навчальних елементів для онлайн курсів edX. 3D-моделювання хімічних сполук
  4. Застосування статистичних методів обробки результатів фармацевтичних досліджень за допомогою електронних таблиць MS Excel
  5. Алгоритмізація та формалізація фармацевтичних задач. Основні оператори та вбудовані функції мови Cache. Основні елементи Cache Object Script
  6. Алгоритмізація циклічних процесів. Формальна логіка. Масиви та вбудовані функції навігації в масивах. Інструментальне середовище Studio Intersystem
  7. Основи об’єктно-орієнтованого підходу к аналізу задач фармацевтичного профілю. UML – моделювання об’єктів предметної галузі
  8. Принципи організації web-сайту. Мова розмітки HTML. Основи представлення хімічної інформації в XML-форматі (мова CML)
  9. Інформаційні системи в фармації на основі систем управління базами даних. Організація взаємодії користувача з базою даних і розробка інтерактивної web-сторінки
  10. Моделювання експертної системи пiдтримки прийняття рiшення в середовищi СУБД Cache за допомогою дерев рiшень
рубрика: Медичні науки