.

За редакцією В. Л. Петрушенка

Навчальний посібник для викладачів та студентів ВНЗ, 2-ге видання, стереотипне. – 256 с.

ISBN 966-8340-00-0

Практикум включає у свій зміст пе­ре­лік тестів, контрольних та проблемних пи­тань, а також набір фрагментів із ори­гінальних фі­ло­соф­сь­ких творів до всіх основних програмних тем су­час­но­го курсу філософії. Призначений для сту­дентів усіх форм навчання та вик­ла­дачів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Філософія, її походження, проблематика та функції.
Тема 2. Філософія Стародавнього Сходу
Тема 3. Антична філософія
Тема 4. Філософія Середньовіччя та доби Відродження
Тема 5. Філософія Нового часу
Тема 6. Німецька класична філософія
Тема 7. Історико-філософський процес у Європі XIX ст
Тема 8. Філософія XX та початку XXI ст
Тема 9. Історія української філософії
Тема 10. Пороблеми буття у філософії
Тема 11. Свідомість як філософська проблема
Тема 12. Проблема пізнання у філософії
Тема 13. Людина та її буття як предмет філософського осмислення
Тема 14. Філософія історії
Тема 15. Соціальна філософія
Тема 16. Культура та цивілізація
Тема 17. Релігія та релігійне освоєння дійсності