.

Курило В. О.

Навчальний посібник – 348 с.

ISBN 978-617-7937-15-8

У даному навчальному посібнику детально висвітлені вікові особливості особистості. Особливо детально описані психічний розвиток дітей до вступу у школу та осіб молодшого шкільного віку, психологічні особливості під- літкового та юнацького віку, що робить даний посібник актуальним не лише для студентів, що навчаються за програмою «Лікувальна справа», а й для тих, що навчаються за програмою «Педіатрія».

Послідовно висвітлені питання психології людських взаємовідносин, особистості і хвороби, психогенних та психосоматичних захворювань, реагу- вання особи на наявність соматичного захворювання, психології вмирання та суїцидальної поведінки. Детально описані основні форми психологічної взаємодії між лікарем і хворим, типи особистості хворого та ефективність психологічного контакту із ним, наведено основні напрями психотерапії та сформовано засади психокорекційної діяльності, показані психологічні аспекти психогігієни та психопрофілактики.

Навчальний посібник призначений для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів, психологів, психіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини та інших спеціальностей.

зМЫСТ

ЧАСТИНА 1

ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І ВІКОВА КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Розділ 1 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Розділ 2 ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДО ВСТУПУ У ШКОЛУ

Розділ 3 ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Розділ 4 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛІТКОВОГО І ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

Розділ 5 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОЇ АКТИВНОСТІВ ЗРІЛОМУ І СТАРЕЧОМУ ВІЦІ

ЧАСТИНА 2 ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО: ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

Розділ 6 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГІЇ ВЕЛИКИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП

Розділ 7 ПСИХОЛОГІЯ МАЛОЇ ГРУПИ

Розділ 8 ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІЛКУВАННЯ І ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДЕЙ

ЧАСТИНА 3 ОСОБИСТІСТЬ І ХВОРОБА

Розділ 9 ПСИХОГЕННІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Розділ 10 ПСИХОСОМАТИЧНІ РОЗЛАДИ

Розділ 11 СОМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ: ВНУТРІШНЯ КАРТИНА ХВОРОБИ

Розділ 12 ПСИХОЛОГІЯ ВМИРАННЯ

Розділ 13 СУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА

ЧАСТИНА 4 ЛІКАР І ХВОРИЙ: ПСИХОЛОГІЯ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Розділ 14 ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОВСЯКДЕННОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ 15 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ

Розділ 16 ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОГІГІЄНИ І ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ

рубрика: Медичні науки