.

За редакцією В. М. Пічі

Навчальний посібник, 2-ге видання стереотипне. – 368 с.

ISBN 966- 8340-30-2 

Практикум включає тер­мі­но­ло­гіч­ний словник, структурні схеми і таб­лиці, план семінарського за­нят­тя, теми рефератів та контрольних робіт, завдання та вправи, тести, крос­ворди, а також набір фраг­мен­тів із оригінальних соціо­ло­гіч­них творів зарубіжних та віт­чиз­ня­них авторів до всіх тем сучасного курсу “Соціологія”.
Призначений для студентів усіх форм навчання та викладачів вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Соціологія як наука, її предмет, методи і функції.
Тема 2. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні
Тема 3. Суспільство як соціальна система
Тема 4. Соціальна структура суспільства. Теорія соціальної стратифікації
Тема 5. Особистість у системі соціальних зв’язків
Тема 6. Соціологія економічного життя
Тема 7. Соціологія культури
Тема 8. Соціологія політики
Тема 9. Соціологія молоді
Тема 10. Соціологія сім’ї
Тема 11. Соціологія релігії
Тема 12. Гендерна соціологія
Тема 13. Соціологія медицини
Тема 14. Соціологія праці
Тема 15. Соціологія управління
Тема 16. Соціологія конфлікту
Тема 17. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації