.

Тарасова Н. А., Церклевич В. С.

Навчальний посібник для студентів правничих спеціальностей. – “Магнолія 2006”. – 336 с.
ISBN 978-617-574-157-3

Навчальний посібник містить теми та плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо опанування змісту ключових питань семінару, завдання для перевірки рівня опанування навчального матеріалу за кожною темою, а також ситуаційні, індивідуальні науково-дослідні та творчі завдання, список джерел і літератури, методичний інструментарій.

Стислий зміст
Тема семінару 1 «Українські землі під владою Литви і Польщі (серед. ХIV – перша половина ХVІІ ст.)» (круглий стіл)
Тема семінару 2 «Суспільно-політичний лад і право українських земель у складі Австро-Угорської і Російської імперій (друга полов. ХІХ– початок ХХ ст.)» (семінар-бесіда з використанням інтерактивних методів навчання)
Тема семінару 3 «Гетьманська держава. УНР часів Директорії» (семінар-дискусія)

Тема семінару 4 «Утворення УРР. Державно-правове будівництво в УСРР
(1919 –1929 рр.) в період політики «воєнного комунізму» і НЕП» (семінар-конференція)

Тема семінару 5 «Основні риси розвитку права в УРСР у другій половині 30-х років ХХ ст.» (дослідницький семінар)
Тема семінару 6 «Держава і право України в роки Другої світової війни (1941-1945
р.р.)» (семінар-навчально-рольова гра) Тема семінару 7 «Держава і право України у повоєнні роки (1945 – 1953 рр.)» (семінар- «мозковий штурм)
Тема семінару 8 «Держава і право України у період десталінізації(1954 – 1964
рр.)» (семінар- доповідь)
Тема семінару 9 «Держава і право України в період «застою» (1965-1985 р.р.) (семінар-розв’язання аналітичних задач)
Тема семінару 10 «Держава і право України у період «перебудови» (1985 – 1991
рр.)» (семінар-робота в малих групах)

Тема семінару 11.1: «Розбудова України як незалежної держави» (семінар-квест)
Тема семінару 11.2: «Розбудова України як незалежної держави» (круглий стіл)