.

Петрів О.В. 

Підручник. – Львів: «Магнолія 2006», – 209с.
ISBN 978-617-574-118-4

У підручнику розкрито витоки архітектури, найважливіші етапи розвитку зарубіжної та вітчизняної архітектури, найвидатніші досягнення у сфері архітектури. Для студентів вищих навчальних закладів та усіх, хто цікавиться історією розвитку архітектури.

Стислий зміст
Розділ 1. Зарубіжна архітектура
1.1. Завдання та зміст курсу «Історія архітектури»
1.2. Архітектура Стародавнього Єгипту
1.3. Архітектура Стародавньої Греції
1.4. Архітектура Стародавнього Риму
1.5. Архітектура країн Сходу
1.6. Архітектура Середньовіччя
1.7. Архітектура епохи Відродження
1.8. Архітектура Нового часу
1.9. Архітектура країн Європи 20 – початку 21 ст.
Розділ 2. Архітектура України
2.1. Архітектура найдавніших часів
2.2. Архітектура Київської Русі
2.3. Архітектура 14 – першої половини 16 ст.

2.4. Архітектура другої половини 16 – першої половини 17 ст.
2.5. Архітектура бароко
2.6. Архітектура класицизму
2.7. Архітектура другої половини 19 – 20 ст., поч. 21 ст.