.

 

Дубич К.В.
Підручник – Львів: «Магнолія 2006». – 412 с.

ISBN 978-617-574-145-0

Вперше в Україні видається підручник, який системно аналізує
сучасний стан державного управління соціальними послугами, визначає
актуальні проблеми цього процесу та спрямовує студентів до науково-
дослідної роботи з їх вирішення. В підручнику розміщена навчальна
програма та тека з питаннями для самоконтролю, тематикою
магістерських дипломних проектів і методичні вказівки з
індивідуальних науково-дослідних робіт студентів.
Розрахований підручник на студентів вищих навчальних закладів,
аспірантів та викладачів галузі знань 28 “Управління та
адміністрування” спеціальності 281 “публічне управління та
адміністрування” і галузі знань 23 “соціальна робота” спеціальності 231
“соціальна робота”. Підручник може бути використаний для підвищення
кваліфікації державних службовців та соціальних працівників.

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НЕЮ

РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ
РОЗДІЛ 4. ІНТЕГРАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

РОЗДІЛ 5. СУЧАСНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ