.

Горіна Г.О.

Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006»,– 180 с.
ISBN 978-617-574-144-3

У навчальному посібнику розглядаються питання, пов’язані з розкриттям сутності, класифікаційних критеріїв та специфічних ознак туристичних послуг; дослідженням змісту, суміжних понять, підходів до сегментації та диференціації ринку туристичних послуг; представленням типології та системної взаємодії суб’єктів ринку туристичних послуг; обґрунтуванням організаційно-економічного забезпечення розвитку ринку туристичних послуг; розглядом методологічної основи статистики туризму; висвітленням сучасних тенденцій розвитку туристичного ринку; наведенням теоретичних засад та детермінант формування просторової поляризації ринку туристичних послуг.
Призначено для здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів, спеціалістів сфери туризму та рекреацій.
Стислий зміст
РОЗДІЛ 1 Сутність, класифікаційні критерії та специфічні ознаки туристичних послуг
РОЗДІЛ 2 Зміст, суміжні поняття, підходи до сегментації та диференціації ринку туристичних
РОЗДІЛ 3 Типологія та системна взаємодії суб’єктів ринку туристичних послуг
РОЗДІЛ 4 Організаційно-економічне забезпечення розвитку ринку туристичних послуг
РОЗДІЛ 5 Статистика ринку туристичних послуг
РОЗДІЛ 6 Сучасні тенденції розвитку ринку туристичних послуг
РОЗДІЛ 7 Просторова поляризація ринку туристичних послуг