.

І.М. Ощипок П.Х. Пономарьов

Навчальний посібник. – Львів, «Магнолія 2006» – 288 с.
ISBN 978-617-574-104-7

У посібнику викладено особливості організації, функціонування барів, їх класифікацією, матеріальнотехнічне забезпечення
барів, порядок підготовки барів для обслуговування відвідувачів, вимоги до персоналу,
що обслуговує споживачів, характеристику базових алкогольних і безалкогольних напоїв, методи, особливості приготування, способи оформлення і подачі різних змішаних напоїв і коктейлів.
Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Посібник може бути корисним персоналу,
який обслуговує відвіду-вачів у барах і ресторанах.
Стислий зміст
Розділ 1. Особливості організації, функціо нування барів,їх класифікація
Розділ 2. Матеріально-технічне забезпечення сучасних барів
Розділ 3. Організація робочого місця бармена, підготовка бару до обслуговування споживачів
Розділ 4. Асортимент і характеристика лікеро-горілчаних напоїв вітчизняного та іноземного виробництва
Розділ 5. Асортимент і характеристика пива
Розділ 6. Фруктово-ягідні соки, нектари, сиропи
Розіл 7. Кава натуральна, кавові напої та їх подача
Розділ 8. Чай, чайні та інші гарячі напої
Розділ 9. Класифікація, приготування, характе ристика, подача змішаних напоїв і коктейлів