.

Повторєва С. М.

Навчальний посібник. – 188 с.

ISBN 966-83-40-68-X

У навчальному посібнику основні питання курсу логіки розглядаються з урахуванням нових тенденцій логічної науки. Значну увагу приділено історичним аспектам розвитку логіки, що становитиме певний інтерес як для представників гуманітарних спеціальностей, так і для тих, хто навчається на технічних та природознавчих факультетах. У посібник включено тести і вправи, що дозволяє практично перевіряти і зміцнювати отримані з логіки знання.
Посібник розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також всіх тих, хто прагне вдосконалювати свої розумові здібності.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Cтислий зміст
ТЕМА 1. Предмет, структура і завдання логіки
ТЕМА 2. Екскурс в історію логіки
ТЕМА 3. Поняття
ТЕМА 4. Судження
ТЕМА 5. Закони логіки
ТЕМА 6. Умовивід
ТЕМА 7. Логічні основи теорії аргументації