.

Петрушенко В. Л., Пинда Л. А., Подольська Є. А. та ін.

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації. – 3-тє видання, виправлене / За заг. ред. проф. В. М. Пічі. – 360 с.

ISBN 966-8340-44-2

Згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України, у посібнику вдало поєднано панорамне висвітлення культурологічної проблематики з чіткістю і послідовністю викладення основних понять і принципів. Розглянуто питання статусу “Культурології” як науки і навчальної дисципліни, проблеми сутності культури, співвідношення культури і цивілізації та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку.
Проблема культурної ідентичності Ідея рівноправності культур у сучасному світі Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства Культура. Контркультура. Субкультура Кризові явища в культурі Аполлонічні та діонісійні засади європейської культури Техніка, культура, природа людини Співвідношення культури та цивілізації Генеза первісної культури людства та розвиток європейської культури Специфіка культорологічного знання

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Специфіка культорологічного знання
Тема 2. Генеза первісної культури людства та розвиток європейської культури
Тема 3. Співвідношення культури та цивілізації
Тема 4. Техніка, культура, природа людини
Тема 5. Аполлонічні та діонісійні засади європейської культури
Тема 6. Кризові явища в культурі
Тема 7. Культура. Контркультура. Субкультура
Тема 8. Роль культурних орієнтацій у розвитку суспільства
Тема 9. Ідея рівноправності культур у сучасному світі
Тема 10. Проблема культурної ідентичності