.

Хома Н. М.
Навчальний посібник. – 3-ге видання, стереотипне.  – 480 с.
У навчальному посібнику висвітлено історію виникнення, становлення історичних форм держави та правових систем у зарубіжних країнах. Матеріал посібника охоплює період з найдавніших часів до поч. XXI ст.
Для студентів правничих відділень і факультетів вищих закладів освіти, усіх, хто цікавиться історією держави та права.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України 

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
PОЗДІЛ 2. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА АНТИЧНИХ КРАЇН
РОЗДІЛ 3. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ФЕОДАЛЬНИХ КРАЇН
РОЗДІЛ 4. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН НОВОГО ЧАСУ
РОЗДІЛ 5. ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН НОВІТНЬОГО ЧАСУ