.

І.М. Ощипок, П.Х. Пономарьов, М.І. Філь

Кухні народів світу: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.] –  Львів: Видавництво «Магнолія 2006». – 248с.

ISBN 978-617-574-111-5 

У посібнику викладено загальнонаціональні й регіональні кух-ні народів країн світу, сировину, способи приготування і особливості споживання страв, а також організацію, форми, системи та методи об-слуговування іноземних туристів у готельно-ресторанних комплексах України.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст

РОЗДІЛ І. НАЦІОНАЛЬНІ КУХНІ НАРОДІВ КРАЇН РІЗНИХ КОНТИНЕНТІВ
1. ОСОБЛИВОСТІ ТРАДИЦІЙ ПРИГОТУВАННЯ І СПОЖИВАННЯ СТРАВ НАРОДІВ КРАЇН ЄВРОПИ
2. ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧУВАННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАВ І СПОСОБІВ ЇХ ПРИГОТУВАННЯ У НАРОДІВ КРАЇН АЗІЇ
3. ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ КУХОНЬ НАРОДІВ ЯПОНІЇ, АВСТРАЛІЇ, НОВОЇ ЗЕЛАНДІЇ
4. ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ КУХОНЬ НАРОДІВ КРАЇН ПІВНІЧНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ
5. КУЛІНАРНІ ТРАДИЦІЇ, ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАВ НАРОДІВ КРАЇН АФРИКИ
РОЗДІЛ ІІ. ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ