.

А.В. СілакоDKPва,  Г.І. Лановська, Н.І. Климаш, [та ін.]

Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підруч. / за заг. ред. Т.А. Говорушко.– Львів «Магнолія 2006». – 224 с.

ISBN 978-617-574-102-3

У підручнику розкривається теорія і практика функціонування центрального банку. Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», що дозволяє  сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності центрального банку, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, розробки і реалізації грошово-кредитної політики в Україні.

Рекомендовано до друку Вченою радою Національного університету харчових технологій

Стислий зміст

ТЕМА 1. СТАТУС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ
ТЕМА 2. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ТЕМА 3. ЕМІСІЯ ГРОШЕЙ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ
ТЕМА 4. РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ
ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ
ТЕМА 6. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
ТЕМА 7. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД
ТЕМА 8. ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК – БАНКІР І ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ УРЯДУ
ТЕМА 9. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЬ
ТЕМА 10. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ