.

В.П. МарFinans. menedj.тиненко, Н.І. Климаш, К.В. Багацька, І.В. Дем’яненко та ін.

Фінансовий менеджмент : підручник /  за заг. ред. Т.А. Говорушко. – Львів«Магнолія 2006». – 344с.

ISBN 978-617-574-100-9

У підручнику розкривається теорія і практика фінансового менеджменту. Зміст підручника відповідає програмі навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів спеціальностей 7.03050801 і 8.03050801 «Фінанси і кредит», що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання про сутність фінансового менеджменту, систему його забезпечення, управління грошовими потоками, прибутком, активами, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства. В підручнику також розглянуто вартість і оптимізацію структури капіталу підприємства, аналіз його фінансових звітів та управління фінансами підприємства з позиції вартісно – орієнтованого підходу.

Стислий зміст

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту
Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві
Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансовихрозрахунках
Тема 5. Управління прибутком
Тема 6. Управління активами
Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу
Тема 8. Управління інвестиціями
Тема 9. Управління фінансовими ризиками
Тема 10. Аналіз фінансових звітів
Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування
Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємств
Тема 13. Управління фінансами підприємства з позицій вартісно-орієнтованого підходу