.

Uprav. fin.san. Praktykum

С.М. Онисько, М.М. Богач

Управління фінансовою санацією підприємств: Практикум для студентів економічних спеціальностей / За загальною редакцією професора С.М. Онисько. – Львів «Магнолія 2006». – 224 с.

ISBN 978-617-574-109-2

У практикумі висвітлені питання основ управління фінансовою санацією підприємств та її практичне проведення, описано методи реструктуризації та державної фінансової підтримки санації підприємств, подано достатньо практичного матеріалу (вправи, задачі, тести контролю знань).

Стислий зміст

 ТЕМА 1. СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 2. САНАЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ
ТЕМА 3. СКЛАДАННЯ І ПОГОДЖЕННЯ ПЛАНУ ФІНАНСОВОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 4. САНАЦІЙНИЙ АУДИТ
ТЕМА 5. САНАЦІЯ БАЛАНСУ
ТЕМА 6. ВНУТРІШНІ ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 7. ЗОВНІШНІ ФІНАНСОВІ ДЖЕРЕЛА САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 8. САНАЦІЙНА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 9. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 10. ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 11. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БАНКРУТСТВА ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 12. САНАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ