.

Т.А. ГовStrahuvannyaорушко, В.М.Стецюк

 Страхування: навч. посіб. / за ред. Т.А. Говорушко. – К.: – Львів: «Магнолія 2006». – 328 c.

ISBN 978-617-574-098-9

У навчальному посібнику розкривається теорія і практика страхування. Зміст  посібника відповідає програмі навчальної дисципліни «Страхування» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхування, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, страхового ринку і його структури, страхових ризиків та їх оцінки, галузей страхування, основ фінансової надійності страховика та оподаткування страхового підприємництва в Україні.

Стислий зміст

МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування
Тема 2. Класифікація страхування
Тема 3. Страхові ризики та їх оцінювання
Тема 4. Страховий ринок, страхова організація і державний нагляд за страховою діяльністю в Україні
МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ГАЛУЗЕВОГО СТРАХУВАННЯ І ТЕОРІЇ ФІНАНСОВОЇ НАДІЙНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ
Тема 5. Особисте страхування
Тема 6. Майнове страхування
Тема 7. Страхування відповідальності
Тема 8. Перестрахування і співстрахування
Тема 9. Доходи, витрати і прибуток страхових компаній
Тема 10. Фінансова надійність страхових компаній