.

О.М. Краoblik ZED Kravtsovaвцова, К.С. Мащенко

Облік зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб.  – Львів «Магнолія 2006». – 224 с.

ISBN 978-617-574-102-3

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, викладеній у структурно-логічній послідовності згідно з навчальним планом, приклади вирішених задач та ситуацій, завдання для самопідготовки та самоконтролю, навчальні завдання, індивідуальне комплексне завдання та предметний покажчик. Навчально-практичний матеріал відповідає вимогам освітньо-професійної програми підготовки за вказаними напрямами.

Стислий зміст

РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ КОНТРАКТИ Й ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
РОЗДІЛ 4. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ІМПОРТУ
РОЗДІЛ 5. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ
РОЗДІЛ 6. ОБЛІК БАРТЕРНИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
РОЗДІЛ 7. ОБЛІК ОПЕРАІЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗДІЛ 8. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
РОЗДІЛ 9. ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ