.

Люльчак ЗMarketyng 1.С., Карий О.І.

Маркетинг 1: Навч. посіб. – Львів: Видавництво «Магнолія 2006». – 272 c.

ISBN 978-617-574-105-4

У посібнику висвітлено різносторонні аспекти сучасних проблем маркетингу та концепцій їх вирішення. Теоретичні засади маркетингу супроводжуються численні прикладами маркетингової діяльності українських і міжнародних підприємств. Навчальний матеріал повністю відповідає програмі базового курсу «Маркетинг 1», доступно і зрозуміло висвітлюючи питання формування теорії маркетингу; взаємозв’язку маркетингу із суміжними дисциплінами; еволюції економічної теорії як чинника виникнення та розвитку теорії маркети-гу; концепцій маркетингу; основних категорій маркетингу; комплексу маркетингу; видів маркетингу; глобального, інтерактивного, індивідуального та екологічного маркетингу.

Стислий зміст

ТЕМА 1. ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ МАРКЕТИНГУ
ТЕМА 2. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАРКЕТИНГУ ІЗ СУМІЖНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ
ТЕМА 3. ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ МАРКЕТИНГУ
ТЕМА 4. КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ
ТЕМА 5. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ МАРКЕТИНГУ
ТЕМА 6. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ
ТЕМА 7. ВИДИ МАРКЕТИНГУ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕМА 8. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГУ
ТЕМА 9. ГЛОБАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ
ТЕМА 10. ІНТЕРАКТИВНИЙ МАРКЕТИНГ
ТЕМА 11. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ
ТЕМА 12. ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ
ТЕМА 13. РИЗИКИ В МАРКЕТИНГУ