.

ГончаруInformSystem&Tekhnologyк Я.А., Марушко Н.С., Лозовицький Д.С., Воляник Г.М.

Інформаційні системи і технології в обліку: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006». – 400 c.

ISBN 978-617-574-106-1

Розкриваються організаційно-методичні основи побудови і функціонування інформаційних систем в економіці. Розглядаються основні елементи побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку та способи їх реалізації. Подано стандарти побудови інформаційних систем та їх безпека.
Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит», а також для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей.

Стислий зміст

ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
Тема 1. Економічна інформація та засоби її формалізованого опису
Тема 2. Інформаційні системи та технології, їх роль в управлінні економікою
Тема 3. Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації
Тема 4. Стандарти побудови інформаційних систем
Тема 5. Безпека інформаційних систем
ЧАСТИНА 2. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОБУДОВИІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Тема 6. Основи побудови інформаційних системи бухгалтерського обліку
Тема 7. Основні елементи інформаційних системи бухгалтерського облікута способи їх реалізації
Тема 8. Економічна ефективність інформаційних систем