.

В.В.КозикZovn.ekon.kont,  Л.А.Панкова,  О.Ю.Григор’єв,  А.О.Босак, Я.С.Карп’як

Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. — 3-тє вид., пере роб. і доп.– Львів: «Магнолія 2006». –  512 c.

ISBN 978-617-574-097-2

Навчальний посібник може бути використаний для студентів за напрямом «Міжнародна економі-ка» при вивченні дисциплін «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства», «Митна справа», «Економіка міжнародної туристичної та інвестиційно-інноваційної діяльності» та за напрямом підготовки «Менеджмент» при вивченні дисциплін «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності, «Митна справа та міжнародні страхові послуги», «Технологія зовнішньоекономічних операцій та міжнародні інформаційні системи».
Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, ви-кладачів, усіх, кого цікавлять питання зовнішньоекономічної діяльності.

Стислий зміст

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХОПЕРАЦІЙ НА СВІТОВОМУ РИНКУ
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВИХ ОПЕРАЦІЙ
РОЗДІЛ 3. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ
РОЗДІЛ 4. ЗОВНІШНЬОТОРГОВІ ДОГОВОРИ: ВИДИ, СТРУКТУРА, ЗМІСТ
РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНІ КОМЕРЦІЙНІ РОЗРАХУНКИ
РОЗДІЛ 6. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТІВ
РОЗДІЛ 7. РЕЄСТРАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗДІЛ 8. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇДІЯЛЬНОСТІ