.

Петровekonom. ta finич Й.М., Прокопишин-Рашкевич Л.М.

Економіка та фінанси підприємства: підручник / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів. – 408 с.

ISBN 978-617-574-071-2

Підручник підготовлений відповідно до вимог нормативної програми дисципліни «Економіка і фінанси підприємства». В ньому системно викладено теоретичні і прикладні питання економічної і фінансової діяльності підприємств в умовах ринкових трансформацій та жорсткої конкуренції.
Підручник складається з теоретичної та практичної частин, які органічно доповнюють одна одну. Особлива увага звертається на висвітлення концептуальних і проблемних питань діяльності підприємства, пов’язаних з ефективним використанням ресурсів в процесі його функціонування з метою досягнення позитивних фінансових результатів. Практична частина підручника включає питання для самоконтролю, тестові завдання, ситуаційні вправи, задачі, а також повністю відповідає структурі теоретичної частини, що дозволяє читачеві закріпити поданий у підручнику матеріал.
Призначений для студентів економічних спеціальностей, а також для студентів інших спеціальностей, які вивчають економічні дисципліни. Може бути корисним для поповнення знань спеціалістів і роботодавців, слухачів центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників економічних і фінансових служб підприємств і організацій.

Стислий зміст

ЧАСТИНА 1. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВО В УМОВАХСОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЧАСТИНА 2. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНАХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 4. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 5. ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
ЧАСТИНА 3. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 6. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 7. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 8. МАЙНОВІ РЕСУРСИ (АКТИВИ) ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 9. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ (КАПІТАЛ) ПІДПРИЄМСТВА
ЧАСТИНА 4. ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 10. ПОТОЧНІ ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА ТА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
РОЗДІЛ 11. ДОХОДИ ТА ЦІНОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 12. ФІНАНСОВІ РПЕЗУЛЬТАТИДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЧАСТИНА 5. ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА СТАНУДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 13. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ
РОЗДІЛ 14. ФІНАНСОВО-МАЙНОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВАТА МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ
ЧАСТИНА 6. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
РОЗДІЛ 15. СУЧАСНІ ТЕОРІЇ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ
РОЗДІЛ 16. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВАТА ЙОГО АНТИКРИЗОВА ДІЯЛЬНІСТЬ