.

Портна ОAntyk.uprav.В., Єршова Н.Ю., Юр’єва І.А.

Антикризове управління підприємством: навчальний посібник/ [Портна О. В., Єршова Н. Ю., Юр’єва І. А.] ; Видавництво «Магнолія 2006» – 283 с.

ISBN 978-617-574-095-8

Навчальний посібник містить систему базових знань з теорії та практики антикризового управління підприємством, що застосовуються в нестандартних кризових і надзвичайних ситуаціях. Матеріал кожного озділу містить необхідні теоретичні відомості, завдання для самостійної роботи, формулювання типових задач.
Навчальний посібник призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, для аспірантів та викладачів економічних спеціальностей, для керівників і спеціалістів підприємств, які прагнуть підвищити ефективність управлінської діяльності. Може бути корисним економістам широкого профілю.

Стислий зміст

Тема 1. Антикризове управління підприємством: сутність, функції, принципи та види
Тема 2. Криза в тенденціях макророзвитку
Тема 3. Поняття та основні параметри кризи на мікрорівні
Тема 4. Діагностика в системі антикризового управління підприємством
Тема 5. Кризи підприємства
Тема 6. Оцінка ресурсного потенціалу підприємств в рамках антикризового управління
Тема 7. Антикризова інвестиційна політика підприємства
Тема 8. Система антикризового управління трудовими ресурсами
Тема 9. Система антикризового управління підприємством
Тема 10. Санація підприємств
Тема 11. Реструктурізація як засіб антикризового управління
Тема 12. Правове забезпечення банкрутства в Україні та за кордоном