.

Komp. mereji 2А.Г. Микитишин, М.М. Митник, П.Д. Стухляк, В.В. Пасічник

Комп’ютерні мережі. Книга 2 [навчальний посібник] – Львів, «Магнолія 2006». – 328 с.

ISBN 978-617-574-087-3

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст:

Розділ1.Будова та завантаження маршрутизаторів Cisco
Розділ2.Діагностування маршрутизатора за допомогою інтерфейсу командного рядка CLI
Розділ3.Конфігурування маршрутизатора за допомогою інтерфейсу командного рядка CLI
Розділ 4. Конфігурування маршрутизації на маршрутизаторах Cisco
Розділ 5. Комутація в корпоративних мережах
Розділ 6. Віртуальні локальні мережі (VLANs)
Розділ 7. Налаштування маршрутизації між VLAN
Розділ 8. Протокол VTP
Розділ 9. Уникнення петель комутації. Протокол STP
Розділ 10. Технології уникнення петель маршрутизації
Розділ 11. Методи і технології заощадження ІР-адрес
Розділ 12.Віртуальні приватні мережі (VPN)
Розділ 13. Використання списків контролю доступу (ACL)
Розділ 14. Протоколи формування захищених каналів зв’язку

Розділ 15. Організація захищеного віддаленого доступу