.

Plan&kontrolМикола Данилюк, Руслан Бойчук, Богдан Гречаник, Василь Гречаник

Планування і контроль на підприємстві: Навч. посіб. / За ред. М. О. Данилюка – Львів: “Магнолія 2006”. – 328 с.

ISBN 978-966-2025-44-6

Стислий зміст

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ПЛАНУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТЕМА 2. СИСТЕМА ПЛАНІВ ПІДПРИЄМТСВА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТЕМА 3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ І КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 4. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 5. ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА 6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА 7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОЮ ПОТУЖНІСТЮ
ТЕМА 8. ПЛАНУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 9. ВИРОБНИЧА ІНФРАСТРУКТУРА. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЇЇ СКЛАДОВИХ
ТЕМА 10. ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА
ТЕМА 11. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ТЕМА 12. ПЛАНУВАННЯ ОНОВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
ТЕМА 13. ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 14. МЕТОДИКА РОЗРОБЛЕННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ