.

 

PodatkMenegment

Укладачі: Ярема Б. П., Маринець В.П., Савчук Н.В., Ярема Я.Р., Шевчук О.М., Буряк О. П., Филипів Р.С.

Податковий менеджмент: підручник. – Львів: «Магнолія 2006». – 352 c.

ISBN 978-617-574-073-6

Курс лекцій для студентів з навчальної дисципліни «Податковий менеджмент».

В навчальному підручнику на основі законодавчих та нормативних актів, положень Податкового кодексу України розглянуто сутність податкового менеджменту, податкової роботи та її складових на сучасному етапі, охарактеризовано місце і роль органів державної податкової служби України в ефективному управлінні процесами адміністрування податків і зборів та у сфері державного управління загалом. Використано найновіші документи з питань стану модернізації ДПС України та удосконалення податкової роботи. Видання розраховане на викладачів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів економічного профілю, які вивчають податкову справу, суб’єктів господарської діяльності, фахівців податкової служби.

Стислий зміст:

Тема 1. Податковий менеджмент у системі управління фінансами

Тема 2. Податкова служба України та напрями її розвитку

Тема 3. Правові засади діяльності працівників податкової служби як державних службовців

Тема 4. Організація роботи державної податкової служби України

Тема 5. Облік платників податків та податкових надходжень

Тема 6. Податкове прогнозування та аналіз надходжень до бюджету

Тема 7. Податковий контроль як функція податкового менеджменту

Тема 8. Робота податкових органів щодо стягнення податкового боргу

Тема 9. Організаційно-правові аспекти запобігання і протидії корупції в сфері оподаткування

Тема 10. Організація праці і діловодство в органах державної податкової служби України

Тема 11. Міжнародне податкове планування

Тема 12. Морально-етичні та фіскально-соціологічні аспекти податкового менеджменту в Україні