.

StrategMenegmentМізюк Б. М., Тучковська І. І., Артищук І. В.

Стратегічний менеджмент: навч. посіб. / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук; Видавництво «Магнолія 2006». – 376 с.
ISBN 978-617-574-070-5

У навчальному посібнику розглядаються концептуальні положення стратегічного менеджменту: поняття, етапи розвитку, класифікація та види стратегій, аналіз та прогнозування середовища, формування стратегії та планування, сегментація ринку та оцінка привабливості, реалізація стратегії та забезпечення процесу стратегічного управління.

За усіма темами наводяться контрольні запитання та тести для самостійної роботи студентів, а також ситуаційні вправи та ділова гра.

Стислий зміст:

ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ТЕМА 2. РІВНІ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ТА ТИПОЛОГІЯ СТРАТЕГІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТЕМА 3. ЕТАПИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТЕМА 4. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТЕМА 5. СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

ТЕМА 6. СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТЕМА 7. ПОРТФЕЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ ПОЗИЦІЄЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТЕМА 8. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЙ ТА НЕОБХІДНІ ДЛЯ ЦЬОГО УМОВИ

ТЕМА 9. СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ

ТЕМА 10.  ВИДИ УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ СТРАТЕГІЙ