.

Menegment.Teor&PraktykaКузнецова Т. О.

Янковська Л. А.

Савіна Н. Б.

Семчук Ж. В.

Менеджмент. Теорія та практика. Навчальний посібник. – 293 с.

ISBN 978-617-574-069-9

Посібник містить основні аспекти менеджменту, які дозволять студентам усвідомити суть основних категорій управління;аналіз становлення і розвитку науки управління, особливості управління організацією, функції менеджменту, принципи та методи управління. Викладені у посібнику ділові ігри та проблемні ситуації орієнтовані на розкриття творчого потенціалу особистості у бізнесі та формуванні її професійної компетентності, що дозволить розвивати дослідницькі, комунікативні та творчі навички і вміння працювати в команді.

Стислий зміст:

Вступ

РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Глава1. Сутність та значення сучасного менеджменту

Глава 2. Соціально-економічна природа управлінської праці

Глава3. Історія розвитку науки управління

Глава 4. Організація як об’єкт управління

Глава5. Планування в діяльності організації

Глава 6. Організація як функція управління

Глава7. Особливості функцій мотивації та контролю

Глава 8. Комунікації у менеджменті

Глава 9. Принципи та методи управління трудовим колективом

Глава10. Конфлікти та стреси в колективі

Глава11. Керівництво, влада, лідерство

Глава 12. Ефективність інноваційного управління

РОЗДІЛ 2. ІНТЕРАКТИВНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Метод конкретних ситуацій (кейс-задачі)
Ситуаційні та аналітичні завдання
Ділові ігри в активізації навчального процесу
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНЕ ДІЛОВОДСТВО
Сучасне діловодство

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ