.

Systemy_baz_danyhА. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник

Системи баз даних та знань. Книга 2. Системи управління базами даних та знань: навч. посібник. – Львів : «Магнолія-2006». – 584 с.

ISBN 978-966-2025-56-9

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення основних концепцій, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп’ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних. Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за напрямами галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Системні науки та кібернетика» і «Системна інженерія» та споріднених галузей знань, пов’язаних з вивченням комп’ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

Стислий зміст:
ЧАСТИНА І. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ
Розділ 1. Історія СУБД
Розділ 2. Функції СУБД
Розділ 3. Стандарти архітектури СУБД
Розділ 4. Класифікація СУБД
Розділ 5. Переваги і проблеми застосування СУБД
Розділ 6. Стандарти SQL
ЧАСТИНА ІІ. ЗАСОБИ ОПИСУ ТА ЗМІНИ БАЗИ ДАНИХ
Розділ 7. Терміни і визначення стандарту SQL 2011 (ISO/IEC 9075-2011)
Розділ 8. Типи та властивості даних SQL
Розділ 9. Засоби мови опису даних для створення і адміністрування об’єктів баз даних
ЧАСТИНА ІІІ. ЗАСОБИ ПОШУКУ ТА ВИБОРУ ДАНИХ
Розділ 10. Засоби мови SQL для виконання дій над даними
Розділ 11. Засоби мови SQL для вибору даних
Розділ 12. Зображувані таблиці, зображення (VIEW)
ЧАСТИНА ІV. ЗАСОБИ МАНІПУЛЮВАННЯ ДАНИМИ
Розділ 13. Базові засоби зміни таблиць
Розділ 14. Пакети в SQL
Розділ 15. Процедури в SQL
Розділ 16. Функції в SQL
Розділ 17. Тригери
ЧАСТИНА V. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ В МОВІ SQL
Розділ 18. Курсори
Розділ 19. Організація та опрацювання транзакцій
Розділ 20. Управління доступом до даних
ЧАСТИНА VІ. НОВІТНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ СУБД
Розділ 21. Опрацювання XML-документів у базах даних
Розділ 22. Архітектура SQL-середовища опрацювання баз даних
Розділ 23. Перспективні напрями розвитку СУБД
ЧАСТИНА VІІ. ПРАКТИКУМ ЗАСТОСУВАННЯ МОВИ SQL
Розділ 24. Застосування мови SQL для опрацювання даних у середовищі СУБД MySQL