.

KylishowКулішов В.В., Падалка О.С., Вачевський М.В. та інші

Основи ринкової економіки: підручник // За загальною редакцією В.В. Кулішова – Львів: «Магнолія 2006».– 472 с.

ISBN 978-617-574-089-7

У підручнику послідовно викладено основні засади формування суспільної економічної думки, проблемних питань сучасної ринкової економіки, розвитку підприємництва та підприємств, національної економіки та її інтеграції в світову економіку в умовах глобалізації.
Для поглибленого засвоєння навчального матеріалу широко застосовано графіки, таблиці, формули для розрахунків, проблемні ситуації, практичні задачі. Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал чи навіть самостійно опанувати його.
Розрахований на викладачів, студентів та аспірантів факультетів, відділень економічного профілю
Може бути корисним для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів економічного профілю а також для всіх тих, хто цікавиться економікою та робить перші кроки для її засвоєння.

Стислий зміст:

ЧАСТИНА І. Вступ до економіки
Розділ 1. Розвиток суспільної економічної думки
Розділ 2. Головні питання економіки
ЧАСТИНА ІІ. Ринкова економіка
Розділ 3. Основи теорії попиту та пропозиції. Ринкова рівновага
Розділ 4. Еластичність попиту і пропозиції
Розділ 5. Теорія поведінки споживача
Розділ 6. Індивідуальний та ринковий попит
Розділ 7. Ринкова влада: монополія і монопсонія
Розділ 8. Олігополія
ЧАСТИНА ІІІ. Підприємництво та підприємство
Розділ 9. Підприємництво
Розділ 10. Підприємство
Розділ 11. Капітал. Оборотність капіталу
Розділ 12. Витрати виробництва
Розділ 13. Собівартість продукції
Розділ 14. Прибуток
Розділ 15. Трудовий потенціал
Розділ 16. Стратегія ціноутворення
Розділ 17. Ефективність виробництва
Розділ 18. Антикризова політика підприємницької діяльності
ЧАСТИНА IV. Національна економіка
Розділ 19. Макроекономіка і показники обчислення національного продукту
Розділ 20. Економічні питання безробіття
Розділ 21. Споживання, заощадження та інвестиції
Розділ 22. Держава в ринковій економіці
Розділ 23. Економічне зростання
ЧАСТИНА V. Міжнародні відносини та глобалізація економіки
Розділ 24. Міжнародні економічні відносини
Розділ 25. Глобалістика та глобалізація: наука і методологія
Розділ 26. Зростання глобалізації світової економіки
Розділ 27. Система критики глобалізаці
Розділ 28. Конкурентна стратегія України та сценарії глобального розвитку